Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats

Het eindverslag van de parlementaire Commissie 'Congo. Koloniaal Verleden' wordt verwacht in de zomer van 2022. Tijd om een balans op te maken van de bijdrage van het Rijksarchief aan het commissiewerk sinds de oprichting van de commissie in juli 2020.

Het archief van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (correctionele zaken) dat tussen 1939 en 1989 aan het Rijksarchief Antwerpen/Beveren werd overgedragen, is via een nieuwe online inventaris toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Cijfers zeggen niet alles, maar in dit geval tonen ze wél het soortelijk gewicht aan van het archiefbestand: maar liefst 426 strekkende meter archief, 41.414 archiefbeschrijvingen en een publicatie die 2.209 pagina’s telt.

Recent werden in het Rijksarchief Kortrijk de 15de-eeuwse indexen van de Kortrijkse weesboeken gedigitaliseerd. Ze vormen een toegang op meer dan 120.000 namen uit de periode 1403-1502, voornamelijk van overleden Kortrijkse poorters, hun (minderjarige) kinderen en hun voogden.

18/05/2022 - Onderzoek - ARA

Acht maanden geleden ging het WOMENEXILE-project van start (Gendering Political Exile: Women’s political migrations to Belgium, 1918-1958). Ondertussen werd de databank al met zo’n 40.000 namen van naoorlogse vluchtelingen gespijsd. En meer goed nieuws: binnenkort zal iedereen die het wil deze databank online kunnen raadplegen.

Opendeurdagen in het Rijksarchief Luik tijdens het Pinksterweekend

Het Rijksarchief Luik houdt na een noodgedwongen pauze om de welgekende reden opnieuw opendeurdagen tijdens het Pinksterweekend (zondag- en maandagnamiddag 5 en 6 juni). Ben je heemkundige, genealoog, onderzoeker, of gewoon nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen achter de schermen van een Rijksarchief!

De oorsprong van de Nationale Loterij gaat terug tot mei 1934, toen de Belgische regering de Koloniale Loterij oprichtte. De Nationale Loterij werd eind 1962 boven de doopvont gehouden. In 2019 werd 14 strekkende meter archief overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Het archief werd geïnventariseerd en is raadpleegbaar in de leeszaal. Naast stukken over het administratief beheer bevat dit bestand meer dan 1.200 biljetten die door de Loterij werden uitgegeven tussen 1946 en 1990.

17/05/2022 - Onderzoek - Evenementen - Luik
Studiedag – Mondmasker verplicht! Vervuiling, volksgezondheid en economische belangen: een onmogelijk evenwicht?

Tien jaar geleden verscheen in het tijdschrift van het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie een artikel over gezondheidsproblemen veroorzaakt door verontreinigende stoffen die de luchtwegen aantasten. In 2022 is dit meer dan ooit actueel. Het onderwerp zal op zaterdag 4 juni tijdens een studiedag in het Rijksarchief Luik onder de loep worden genomen. Archiefstukken maken het immers mogelijk om vervuiling en industrierampen uit het verleden te bestuderen en zo bij te dragen tot de sanering van ons grondgebied.

Vacature in het kader van het project Resolutie-Metissen

We zijn op zoek naar een Franstalige archiefassistent (m/v/x) voor het project Resolutie-Metissen dat de segregatie onderzoekt waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweestHet gaat om een (verlengbaar) contract van 18 maanden in het kader van een startbaanovereenkomst (< 26 jaar). Plaats van tewerkstelling is het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. Interesse? Solliciteer vóór 24 mei 2022. 

Vlaams-Nederlands Kampioenschap Paleografie - Online preselectie

Hou je van geschiedenis of ben je als student of stamboomonderzoeker een kei in het ontcijferen van oude handschriften? Dan hebben we goed nieuws! Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt de eerste Vlaams-Nederlandse paleografiewedstrijd plaats in Utrecht, dat in 2022 900 jaar stadsrechten viert. Vanaf maandag 16 mei start de online preselectie. Word jij de beste paleograaf van Vlaanderen en Nederland?

13/05/2022 - Onderzoek - Evenementen - ARA
EUROSEAL - Internationaal colloquium: 19 en 20 mei 2022

Het netwerkproject Euroseal heeft een tweeledige ambitie: het opzetten en versterken van een netwerk van onderzoekers in sigillografie en, vooral, de realisatie van een online platform dat toegang geeft tot sigillografische bronnen uit verschillende landen. Het afsluitend colloquium van Euroseal moest al enkele keren uitgesteld worden omwille van de Covid-pandemie, maar eindelijk is het dan toch zover: afspraak op 19 en 20 mei 2022 in het Algemeen Rijksarchief in Brussel!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement