Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Genealogische bronnen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Familiegeschiedenis is een fascinerende hobby. Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand vormen de ruggengraatreeksen voor dit onderzoek. Dit waren in het Rijksarchief dan ook de eerste bronnen die voor digitalisering in aanmerking kwamen. De parochieregisters, die in het Rijksarchief of bij steden en gemeenten bewaard worden, zijn integraal in digitale vorm beschikbaar. De digitalisering van de registers van de Burgerlijke Stand vordert. Naast deze basisreeksen kunnen nog diverse andere bronnen aangeboord worden om een stamboom meer “vlees en bloed” te geven. Neem daarom ook een kijkje in de andere rubrieken van “Archieven online”.

Parochieregisters (voor 1796)

Vanaf de 16de eeuw werden de parochiegeestelijken verplicht om dopen en huwelijken – en later ook begrafenissen – te registreren.  Voor vele van onze voorouders is deze registratie het enige spoor van hun bestaan. De meeste van deze registers vangen pas aan tussen 1610 en 1630. Vele zijn helaas ook verloren gegaan. In de 19de eeuw werden er per gemeente alfabetische toegangen gemaakt,  gerangschikt op familienaam. Die verwijzen meestal naar een datum en een bladzijde of een volgnummer in het oorspronkelijke register.  De kwaliteit van deze 19de-eeuwse klappers kan nogal verschillen, maar ze vormen een goed vertrekpunt. De laatste jaren werden door vele vrijwilligers nieuwe, meer gedetailleerde toegangen opgesteld.

Digitalisering uitgevoerd in het kader van DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid.​

Registers van de burgerlijke stand (na 1796)

Vanaf 1796 neemt de Staat deze registratie over: de registers van de burgerlijke stand, bijgehouden door de gemeentebesturen, bevatten in chronologische orde de akten van geboorte, huwelijk en overlijden. Jaarlijks worden hierop alfabetische indexen gemaakt, die vervolgens in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg worden verwerkt tot de zogenaamde tienjaarlijkse tafels (1851-1860, 1861-1870, enz.):  een handig hulpinstrument om de zoektocht te starten.

Digitalisering uitgevoerd in samenwerking met Familysearch.

Update pagina: 20/01/2023

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement