Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Onderzoeker

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Archief is fundamenteel bronnenmateriaal voor onderzoekers uit het vakgebied  geschiedenis. Maar ook vorsers uit andere disciplines – kunsthistorici, geologen, letterkundigen, exacte wetenschappers … – maken gebruik van archiefbronnen, net als onderzoekers-in-wording: studenten.

Bronnenonderzoek is een fantastische vorm van historisch onderzoek, maar ook zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Elke bron stelt andere eisen aan de onderzoeker. Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Download hier de brochure ‘Stappenplan Archiefonderzoek’, waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe u het meeste kans maakt in kilometers archief net dat stuk terug te vinden waarnaar u op zoek bent.

We werken eraan de onderzoeksvragen waarmee onze archivarissen en leeszaalmedewerkers het vaakst geconfronteerd worden te verwerken in een reeks thematische FAQ’s voor de onderzoeker. Wordt vervolgd!

Podcast@home - Haal het maximum uit een bezoek aan onze leeszalen!

Hoe haal je het maximum uit een bezoek aan één van onze leeszalen? Met een goede voorbereiding! Met deze video willen we je kennis opfrissen en je opzoekingsmethodes nog verbeteren. Wat is een archiefbestand? Wat is een collectie? Hoe worden die gevormd? Wanneer een archief bij het Rijksarchief toekomt, welke grote principes volgen archivarissen dan voor de verwerking ervan? Ook jij kan die methodes gebruiken om opzoekingen te doen in onze zoekrobotten en in onze inventarissen, om zo tot een beter zoekresultaat te komen. Marie helpt je op weg!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement