Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gegevensbescherming

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Om onze taken uit te voeren verwerken wij persoonsgegevens. Het Rijksarchief verbindt zich ertoe om veilig en verantwoord te handelen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Hoe we dit doen en op basis van welke wettelijke gronden, leest u hier.

Daarnaast komen persoonsgegevens voor in archiefbescheiden die naar onze diensten zijn overgebracht op basis van onze wettelijke opdracht. Voor ‘archivering in het algemeen belang’ is een afwijkingsregime voorzien op de AVG.

Om archivarissen én archiefgebruikers wegwijs te maken in het domein en de toepassing van de AVG in archieven, is een bibliografie opgesteld die de relevante aspecten van deze nieuwe wetgeving, specifiek voor de archiefsector, kadert. Klik hier om de bibliografie 'Persoonsgegevens en archieven' te raadplegen/downloaden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement