Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Internationale normen inzake archiefbeheer en -beschrijving

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Het Rijksarchief hecht veel belang aan internationale standaardisering, omdat dit de kwaliteit van informatiebeheer en de interoperabiliteit bevordert.

Standaarden m.b.t. archiefbeschrijving

De International Council on Archives (ICA) ontwikkelde een aantal internationale standaarden op het vlak van archiefbeschrijving. De representatie van archieven als procesgebonden informatie vraagt immers een heel andere aanpak dan de ontsluiting van bibliotheekmateriaal. Deze standaarden sturen niet alleen de beschrijving van de archieven, maar ook van hun (institutionele en functionele) context:

  • ISAD(G): General International Standard Archival Description
  • ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families
  • ISDF: International Standard for Describing Functions

Standaarden m.b.t. informatie- en documentbeheer

De International Organization of Standardisation (ISO) ontwikkelde een aantal standaarden op het vlak van informatie- en documentbeheer, o.a. voor metadata, migratie, documentbeheerssystemen, enz.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement