Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief over de geschiedenis van de kolonisatie dat wordt bewaard bij het Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Het Rijksarchief is de belangrijkste bewaarplaats van archief over de kolonisatie in België.   

Het Rijksarchief bewaart archief dat werd gevormd door het Ministerie van Koloniën en zijn rechtsopvolgers, waaronder het archief van de besturen van Belgisch Congo (1908-1960) en van Rwanda-Urundi (1919-1962). Gewoonlijk wordt dit geheel aangeduid onder de benaming “Afrika-archief”. Dit overheidsarchief werd gedeeltelijk gevormd in België en andere archiefstukken werden gevormd in de kolonie en vervolgens naar België overgebracht. Op het ogenblik van de onafhankelijkheid (1960-1962) hebben de Belgische overheden namelijk beslist een deel van het overheidsarchief dat zich in Belgisch Congo bevond of op het grondgebied van Urundi en Ruanda over te brengen om het in België te bewaren.   

Het Rijksarchief bewaart eveneens privéarchief (zoals van Jules Renkin of Théodore Heyse) en archief van ondernemingen die in de koloniale gebieden bedrijvig waren (waaronder van UMHK of Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie).

Het verplaatsen van het archief – of het nu gaat om overheids- of privéarchief – heeft ervoor gezorgd dat de toegang tot dit gemeenschappelijk patrimonium bemoeilijkt wordt voor de talrijke Afrikaanse onderzoekers en burgers die belangstelling hebben voor dit archief. Het Rijksarchief stelt alles in het werk om deze ongelijkheid recht te zetten en zowel intellectueel als ethisch de behandeling van het archief te dekoloniseren. Door de omstandigheden waarin het tot stand kwam is het archief over de kolonisatie immers een gemeenschappelijk erfgoed van België, Congo, Rwanda, Burundi en hun burgers.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement