Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats

Het Rijksarchief Leuven heeft een tweede versie van de databank ‘Matrikels van de Oude Universiteit van Leuven’ gelanceerd. In de matrikels werden de inschrijvingen opgetekend van meer dan 143.000 studenten uit heel Europa die van de 15de tot de 18de eeuw aan de Leuvense universiteit studeerden. Het zijn bronnen die op wereldwijde belangstelling kunnen rekenen. En die nu nóg beter ontsloten zijn.

In september liep Anne Jacquemin, archivaris in het Rijksarchief Luik, drie weken stage in Parijs. Ze nam er samen met twintig andere archivarissen deel aan de internationale technische archiefstage die jaarlijks wordt georganiseerd door het Frans Instituut voor Nationaal Erfgoed. Het doel? Samenwerkingsverbanden en wederzijdse ondersteuning tussen professionals en archiefinstellingen bevorderen en versterken!

Oorspronkelijk was het NGI bedoeld als een logistiek instrument voor het leger. Doorheen de jaren evolueerde het instituut echter naar een instelling die ten dienste staat van de samenleving. Dit archief van 192 strekkende meter bevat stukken die de verschillende stappen van het vervaardigen van kaarten uiteenzetten, aangevuld met vele schetsen, plannen en kaarten.

28/09/2023 - Evenementen - Aarlen
Lezing in Rijksarchief Aarlen: Autopsie van een scriptorium. Perkament voor de productie van documenten en boeken in de abdij van Orval

Uit welke huiden werden de manuscripten vervaardigd die in de middeleeuwen in Orval werden bewaard? Was er doorheen de tijd een evolutie in de keuze van de dragers? Kunnen verschillen worden gevonden tussen de handschriften die ter plaatse werden gemaakt en deze die de abdij verwierf door aankoop of schenking? Kan een verband worden gevonden tussen de materiële kenmerken of de inhoud van de boekwerken en het type huid dat werd gebruikt? Tot zover enkele van de vragen die aan bod zullen komen tijdens deze herfstlezing in het Rijksarchief Aarlen.

Hou de komende weken de sluitingen wegens bestandscontroles in het oog

Opgelet: in de loop van september, oktober en november sluiten negen van onze leeszalen (ARA2 - CegeSoma - Rijksarchief Antwerpen - Rijksarchief Bergen - Rijksarchief Beveren - Rijksarchief Brugge - Rijksarchief Doornik - Rijksarchief Kortrijk - Rijksarchief Luik) een weekje de deuren voor de jaarlijkse bestandscontrole. Tijdens bestandscontroles, variërend per leeszaal, worden onze archiefmagazijnen systematisch gecontroleerd om na te gaan of er in het afgelopen jaar geen lacunes ontstaan zijn in de diverse bestanden. Er wordt ook extra tijd vrijgemaakt om archiefaanwinsten te verwerken.

Enkele maanden geleden nam het Stadsarchief Bergen zijn intrek in het gebouw van het Rijksarchief Bergen. Op vrijdag 8 september werd deze verhuis gevierd, in aanwezigheid van de gemeentelijke overheden, de algemeen rijksarchivaris en de voorzitter van het directiecomité van het federaal wetenschapsbeleid.

18/09/2023 - Evenementen
Een nieuwe blik op oude kaarten: workshop (VOLZET) en boekvoorstelling

Hou je klaar om dinsdagnamiddag 10 oktober in het CegeSoma interactief aan de slag te gaan met oude kaarten! Na een korte intro die je wegwijs maakt in een aantal belangrijke aspecten van historisch GIS zal je zelf, op je eigen laptop, een oude kaart 'georefereren' en kan je deelnemen aan een groepsdiscussie. Na de workshop (max. 20 deelnemers - VOLZET) volgt de boekvoorstelling (max. 60 deelnemers) van het pas verschenen Oude kaarten lezen. Handboek voor historische cartografie. Meld je vanaf nu aan!

Vacature

Het Rijksarchief is op zoek naar een wetenschappelijke medewerker - archivaris (m/v/x) voor het project Colonial Sources. Improve access, Share archives and Promote knowledge on the colonial past (Belgium, Burundi, the DRCongo and Rwanda). Je gaat voornamelijk aan de slag in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier in Brussel. We bieden je een voltijds contract aan van 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De gewenste datum van indiensttreding is 1 december 2023. Kandidaturen moeten ten laatste op 1 oktober 2023 zijn overgemaakt. 

In 2019 droeg de provinciale dienst ‘Toerisme Provincie Antwerpen’ haar archief over aan het Rijksarchief Antwerpen. De digitale inventaris ervan die nu online staat, is dé ideale reisgids voor wie de geschiedenis van het toerisme in de provincie Antwerpen (vanaf 1947) in kaart wil brengen.

Sinds de jaren 1930 behoort internering tot het strafrechtelijke instrumentarium. De uitvoering ervan werd toevertrouwd aan speciale commissies die werden ingesteld bij de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen, sinds 1964 ‘commissies tot bescherming van de maatschappij’ genoemd. Alle Oost- en West-Vlaamse interneringen ressorteerden onder de bevoegdheid van de Gentse commissie, waarvan nu 60 meter archief is ontsloten.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement