Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Klachten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Klachten over onze dienstverlening? Meld het ons!

Klachten over onze dienstverlening?Openbare dienstverlening is een topprioriteit in de federale administratie. Bent u niet tevreden over de diensten van het Rijksarchief? Heeft u een probleem met een van onze medewerkers en ziet u geen oplossing? De klachtencoördinator van het Rijksarchief zal uw probleem zo efficiënt mogelijk trachten op te lossen.
Klachten zijn uitingen van ongenoegen over een dienstverlening. Een klacht kan betrekking hebben op de dienstverlening zelf, de resultaten van de dienstverlening, de manier waarop de dienst uitgevoerd werd of op een toepassing van een bestaande regelgeving.

Hoe meldt u een klacht?

 • Per e-mail via het online formulier.
 • Per brief: stuur uw brief naar volgend adres:
  Algemeen Rijksarchief
  Klachtencoördinator
  Ruisbroekstraat 2
  1000 Brussel

Opgelet, vermeld altijd in uw e-mail of brief:

 • uw naam en voornaam;
 • uw e-mail, adres of telefoonnummer;
 • of u lezer van het Rijksarchief, archiefvormer, federaal ambtenaar of andere belanghebbende bent.

Omschrijf duidelijk het probleem, met vermelding van de datum en de vestiging van het Rijksarchief waar de feiten zich hebben voorgedaan en stappen die eventueel reeds ondernomen werden.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

U krijgt (bij voorkeur per e-mail) een ontvangstmelding van uw klacht.
Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een gemotiveerd antwoord.
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de behandeling van uw klacht, zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke klachten zijn niet ontvankelijk?

 • Anonieme klachten.
 • Klachten ingediend door personen in groep: enkel individuele klachten zijn ontvankelijk.
 • Klachten in verband met feiten die niet onder de bevoegdheid van het Rijksarchief vallen.
 • Klachten over feiten die zich meer dan een jaar voordien hebben voorgedaan.

Inlichtingen:

 • Om informatie te bekomen of problemen te melden i.v.m. een connectieprobleem, de gedigitaliseerde parochieregisters en registers van de burgerlijke stand, kan u ons contacteren via het online formulier.
 • Om een van de 20 vestigingen van het Rijksarchief te contacteren, surf naar de pagina's met onze contactgegevens.

Federale Ombudsman

Als u van oordeel bent dat uw klacht niet op bevredigende wijze werd behandeld, kan u zich richten tot de federale Ombudsman:

 • e-mail: contact@federaalombudsman.be
 • telefoon: 0800 999 62 (gratis nummer) of 02 289 27 27.
 • brief: Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6 te 1000 Brussel.
 • fax: 02 289 27 28.

Website: www.federaalombudsman.be

Contactformulier

Met alle uw andere vragen of opmerkingen (die geen betrekking hebben op een klacht) kan u terecht op de algemene contactpagina.

Uw gegevens:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement