Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Leeszaalreglement

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

In september 2011 werd het ‘Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de leeszalen van het Rijksarchief’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het leeszaalreglement regelt de beschikbaarstelling, raadpleging en reproductie van openbare documenten.

Wie niet-openbare archieven wenst te raadplegen en/of reproduceren, moet daartoe vooraf toelating aanvragen en een onderzoeksverklaring invullen.
Best vooraf ook even de regels voor de raadpleging van specifieke archieven doornemen.

Wie met het eigen fototoestel reproducties van documenten wenst te maken, dient vooraf de Richtlijn terzake te raadplegen en een Verklaring te ondertekenen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement