Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Persoonsgegevens en archieven

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Wie archieven creëert, beheert en raadpleegt moet alsmaar meer rekening houden met de wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Dat was eigenlijk reeds het geval sinds de vorige eeuw, toen de Belgische privacywet van 1992 van kracht werd, maar dat is vandaag nog meer het geval sinds de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in mei 2018 in de hele EU en dus ook in ons land van kracht werd.

De AVG geeft de ‘betrokkene’, elk individueel persoon zeg maar, meer rechten tegenover de (publieke en privé)organisaties die zijn gegevens verwerken. De AVG heeft ook de regels en de controle op de uitvoering ervan scherper gesteld. Voor ‘archivering in het algemeen belang’ is een afwijkingsregime voorzien.

De archiefsector moet zich aan de nieuwe context aanpassen. Om archivarissen én archiefgebruikers wegwijs te maken in het domein en de toepassing van de AVG in archieven, heeft de functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) van het Rijksarchief een beredeneerde en beknopte bibliografie opgesteld met betrekking tot alle voor de archiefsector relevante aspecten van deze nieuwe wetgeving.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement