Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kencijfers

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
    2017 2016
Personeel 1 Personeelsleden 273 264
Voltijdse equivalenten 244 238
Vrijwilligers Aantal vrijwilligers 183 /
Aantal gepresteerde uren (excl. online prestaties) 26.711 /
Aanwinsten archief In strekkende meter 8.693 12.188
Beheerd analoog archief (cumulatief) In strekkende meter 336.538 327.845
Raadpleegbaar gemaakt archief Aantal strekkende meter ontsloten archief 12.314 4.861
Archieftoezicht Inspectiebezoeken 986 593
Gepubliceerde selectielijsten 12 21
Aantal meter archief waarvoor toelating tot vernietiging werd gegeven 34.321 27.106
Archief & Bibliotheek: gedigitaliseerde bestanden (cumulatief) 2 Aantal digitale bestanden 21.945.025 17.928.412 
Terabyte aan digitale bestanden 318 253
Zoekrobotten Zoeken naar personen - Aantal ingevoerde namen 31.361.009 30.198.770
Zoeken naar archieven - Aantal digitale toegangen 10.593 10.156
Archief ontsloten via ABS-Archeion (cumulatief) Archiefblokken 26.708 26.518
Archiefbestanddelen 11.605.151 11.163.790
Toegangen 24.934 24.305
Archiefvormers 38.714 38.199
Lezerskaarten   4.625 4.690
Werkbezoeken in de studiezalen   31.969 35.066
Aantal ter inzage gegeven archiefnummers in een studiezaal   168.018 177.373
Publicaties (drukkerij Algemeen Rijksarchief) Aantal publicaties 134 134
Aantal gepubliceerde bladzijden 3 13.226 12.838
www.arch.be Unieke bezoekers 260.092 226.090
Geconsulteerde pagina’s 1.168.900 1.049.853
search.arch.be Unieke bezoekers 603.865 591.217
Geconsulteerde pagina’s 74.632.230 94.947.092
www.cegesoma.be Unieke bezoekers 31.485 27.038
Geconsulteerde pagina’s 173.857 150.964
Facebookpagina's Pagina-likes (cumulatief) 9.484 8.124
Nieuwsbrieven Abonnees (cumulatief) 14.555 14.324
YouTube Views (cumulatief) 37.009 26.334

 

1 Met uitzondering van enkele bijzondere statututen zoals personen die door vzw's zijn tewerkgesteld.
2 Het gaat om het totale aantal beelden dat beschikbaar is op de servers van het Rijksarchief. Niet al deze beelden zijn ook online raadpleegbaar.
3 Exclusief e-books.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement