Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats

Het Debattenland is lange tijd voorwerp van dispuut geweest tussen de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Om een einde te maken aan de veelvuldige jurisdictieconflicten tussen de twee graafschappen besliste hertog Filips de Goede halverwege de 15de eeuw om beroepszaken uit het Debattenland toe te wijzen aan de (toekomstige) Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen. Tot voor enkele jaren maakten de acht strekkende meter procesdossiers uit het Debattenland onaangeroerd deel uit van het archief van de Grote Raad. Nu ze geïnventariseerd zijn, komt daar na 250 jaar eindelijk verandering in.  

Het archief van de Dienst voor Algemene Onderrichtingen van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof is ontsloten met een gepubliceerde inventaris. Het belang van de dossiers van deze dienst voor het onderzoek naar de vervolging van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog, de zgn. repressie, kan moeilijk overschat worden.

17/06/2024 - Publicaties - Doornik

In 2024 wordt de 60ste verjaardag gevierd van de oprichting van de “moderne” vestiging van het Rijksarchief Doornik. Toevallig valt deze verjaardag samen met de pensionering van archivaris Bernard Desmaele, die 25 jaar lang diensthoofd was van het Rijksarchief Doornik. Reden genoeg voor een feestuitgave waarin enkele van de meest iconische en karakteristieke stukken uit onze Doornikse collectie in de kijker worden gezet.

12/06/2024 - Archiefbeheer - Publicaties - ARA

Verkiezingen gaan gepaard met een grote stroom aan papieren en digitale documenten. Stembiljetten uiteraard, maar ook volmachten, lijsten, formulieren, tabellen, processen-verbaal… Om de doorstroming van deze verkiezingsdocumenten in goede banen te leiden, werkte de dienst Toezicht en Advies van het Rijksarchief samen met de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en de archivaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een informatiebeheersplan uit.  

Elke dag opnieuw worden in het Algemeen Rijksarchief vreemdelingendossiers geraadpleegd. De 2,5 miljoen individuele vreemdelingendossiers die het Rijksarchief bewaart (ruim 7 strekkende km archief), bevatten een schat aan informatie, zowel voor genealogische opzoekingen als voor de migratiegeschiedenis van België. Minder bekend, maar niet minder belangrijk zijn de “algemene dossiers” van de vreemdelingenadministratie. Deze dossierreeks is vooral thematisch geordend en toont het ruimere plaatje van het Belgische migratiebeleid.

27/05/2024 - Onderzoek - Publicaties - ARA

De “Raad van Oorlog” was lang een mysterie. Allerlei bronnen vermelden de Raad, maar het leek of deze zelf geen eigen archief had bewaard. Rijksarchivaris Harald Deceulaer verzamelde alle mogelijke archiefsporen, en ontdekte zelfs notulen van de Raad. Na een lange speurtocht is zijn boek nu gepubliceerd.

22/04/2024 - Onderzoek - Publicaties

Een publicatie die onlangs verscheen in onze reeks ‘Studia’ heeft een artikel gekregen in Science, één van de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften ter wereld! Bernard Wilkin, archivaris in het Rijksarchief Luik, geeft een woordje uitleg.  

Oorlogsschade 1940-1945 in vijf Henegouwse steden: expo - boek - studiedag

Het belang van oorlogsschadearchief gaat veel verder dan WO II. Het geeft ook duiding bij de vooroorlogse periode en bij de wederopbouw. Dat is niet anders voor de oorlogsschadedossiers uit Henegouwen, nu gevaloriseerd in een expo, een studiedag én een boek.

Bij vastgoedtransacties stelt een notaris een akte op die wordt overgemaakt aan de bevoegde overheidsinstanties. Daartoe behoren ook de kantoren van hypotheekbewaring, ingericht per gerechtelijk arrondissement. Hun voornaamste opdracht? Instaan voor de openbaarheid van de gegevens over het vastgoedbezit. 

Het exemplaar van de Belgische Staat van het verdrag tot afstand van Congo-Vrijstaat aan België, dat tientallen jaren spoorloos was, werd in augustus 2017 gerecupereerd bij een veilingzaal. Door het onvervreemdbaar karakter van overheidsarchieven kon de teruggave probleemloos verlopen. Intussen verscheen een inventaris van alle authentieke verdragen tot afstand van Congo-Vrijstaat aan België en van documenten over deze afstand afkomstig van Adolphe de Cuvelier, secretaris-generaal van het departement Buitenlandse Zaken van Congo-Vrijstaat in 1907-1908.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement