Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Provinciaal overheidsarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Hoewel de bevoegdheden van de provincies afgenomen zijn, blijven ze een belangrijke schakel tussen het federale, regionale en het lokale niveau.

Moeten de provincies hun archief overbrengen naar het Rijksarchief?

Het archief van de provincies staat onder toezicht van het Rijksarchief.

  • Provincies zijn volgens de Archiefwet verplicht archieven ouder dan 30 jaar na selectie naar het Rijksarchief over te brengen.
  • Voor de vernietiging van provinciale archieven is de goedkeuring nodig van het Rijksarchief (tenzij, in Vlaanderen, er voor de reeks een door de Selectiecommissie provincies goedgekeurde en gepubliceerde selectieregel bestaat).

Er bestaat voor de provincies geen generieke selectielijst.

Vraag of opmerking?

Contacteer ons.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement