Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Zoeken naar archiefvormers

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Bent u op zoek naar de archieven die door een bepaalde abdij, notaris of adellijke familie gevormd werden?

De databank Zoeken naar archiefvormers biedt een systematisch overzicht van de archiefvormers, met andere woorden: personen, groepen personen of organisaties die archiefbescheiden hebben ontvangen of opgemaakt. Let wel: het zijn niet de personen of instellingen die ter sprake komen in de archieven, maar wel degelijk zij die de archieven gevormd hebben.

Heel vaak vormen de archiefbescheiden van één archiefvormer samen een archiefbestand, maar soms zijn de archiefbescheiden over meerdere archiefbestanden verspreid. Omgekeerd beheert het Rijksarchief ook enkele 'verzamelingen' waarin archiefbestanden van verschillende archiefvormers samengebracht werden.

De databank Zoeken naar archiefvormers wordt stelselmatig aangevuld met informatie uit de vele archieftoegangen (inventarissen, gidsen, enz.) die in de voorbije jaren werden gepubliceerd door het Rijksarchief.

Wie de mogelijkheden van deze databank optimaal wil benutten, kan terecht in de online handleiding.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement