Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de lokale besturen in Wallonië

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

De provincies, gemeenten, OCMW’s en andere openbare instellingen die afhangen van het provinciale of gemeentelijke niveau zijn onderworpen aan de federale archiefwetgeving.

Het Rijksarchief staat ter beschikking voor advies over het beheer van dit archief.  
Het project “Lokaal archief in Wallonië” van het Rijksarchief helpt de lokale overheden die hun documentenflow beter willen beheren.

Plaatselijke overheden kunnen hun archief ouder dan 30 jaar overbrengen naar het Rijksarchief.  

Voor vernietiging van archief is een voorafgaande schriftelijke toestemming van het Rijksarchief nodig.  

Vind je niet de gewenste informatie? Contacteer ons

Provincies

Voor de provincies bestaat geen generieke archiefselectielijst. De bewaartermijnen van de documenten worden bepaald door het Rijksarchief in overleg met de provinciale diensten.

De overbrenging van archief van meer dan 30 jaar naar het Rijksarchief is wettelijk verplicht.  

Gemeenten

Nuttige documenten:

Gemeenten kunnen hun archief in bewaring geven bij het Rijksarchief, maar dit is niet verplicht.

OCMW’s

Nuttige documenten:

OCMW’s kunnen hun archief in bewaring geven bij het Rijksarchief, maar dit is niet verplicht.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement