Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Memorandum 2019-2024 van de ‘Association des Archivistes francophones de Belgique’

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/03/2019 - Onderzoek - Archiefbeheer - Digitalisering - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Rijksarchief te Aarlen - Rijksarchief te Brussel - Algemeen Rijksarchief

Het Rijksarchief nam op 13 februari 2019 met veel belangstelling kennis van de tekst van het Memorandum 2019-2024 dat de Association des Archivistes francophones de Belgique heeft voorbereid met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019. De tekst is het resultaat van een brede denkoefening en stelt voor de diverse beleidsniveaus (federaal, gemeenschapsniveau, regionaal) acties voor die zouden kunnen ondernomen worden, gestaafd met onderbouwde argumenten.  

De maatregelen die het federale niveau aanbelangen, en het Rijksarchief in het bijzonder, staan onder de volgende nummers van het Memorandum:

  • Punt 3: "Een wetgeving uitwerken die aangepast is aan de evoluties die worden teweeggebracht door de digitalisering."
  • Punt 6: "Promoten van het opnemen en verspreiden van een benchmark voor beroepen waarbinnen informatie beheerd wordt."
  • Punt 9: "Een ambitieuze herziening voorstellen van het wettelijk kader."
  • Punt 10: "De overbrenging van ministerieel archief verplicht maken."
  • Punt 11: "Een wettelijke procedure voorzien voor de automatische declassificatie."
  • Punt 22: "Een kaderregeling voorzien voor archiefdiefstallen."

Het Rijksarchief heeft de voorzitter en de secretaris van AAFB gelukgewenst voor dit werkstuk en aangegeven dat de instelling beschikbaar blijft voor overleg. Het Memorandum werd intussen ter informatie overgemaakt aan het kabinet van minister Sophie Wilmès, bevoegd voor het federaal wetenschapsbeleid.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement