Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief als partner van de Archeologische Dienst van Wallonië

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/03/2015 - Divers - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Aarlen

Het Rijksarchief heeft een overeenkomst afgesloten met de Archeologische Dienst van Wallonië. De doelstelling is om archeologen die actief zijn op de sites van Liernu, Chièvres, Dinant en Namen relevante (ancien régime) bronnen en wetenschappelijke expertise aan te reiken vanuit het Rijksarchief.

“Het verrichten van historisch onderzoek en wetenschappelijke werkzaamheden in verband met archieven” en “actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en ontmoetingen op nationaal vlak” zijn twee kerntaken van het Rijksarchief, vermeld in het Koninklijk besluit van 3 december 2009 dat de opdrachten van het Rijksarchief specifieert.

Een mooi voorbeeld van een dergelijke synergie is de overeenkomst die het Rijksarchief op 13 januari 2015 afsloot met de Dienst Archeologie van de Waalse overheid. De doelstelling van dit partnerschap is om historisch onderzoek te verrichten ter aanvulling van Waalse archeologische activiteiten op het terrein. Meer bepaald zal het Rijksarchief op basis van analyses van zijn archiefbestanden historische gegevens verstrekken die kunnen worden opgenomen in de verslagen van archeologische opgravingen.

In het kader van deze overeenkomst wordt een historicus aangeworven voor de realisatie van publicaties over archeologisch onderzoek. De nadruk zal vooral worden gelegd op het ancien régime-archief dat in de Waalse rijksarchieven wordt bewaard.

Concreet zullen verschillende studies worden uitgevoerd in samenwerking met de archeologen die instaan voor opgravingen op de sites van Liernu, Chièvres, Dinant en Namen. Kortom, een bij uitstek interdisciplinaire aanpak die zal kunnen steunen op de bronnen en de wetenschappelijke expertise van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement