Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het verhaal van Vogelina Lobe (1912-1997): activisme en feministische strijd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/03/2023 - Onderzoek - Divers - Rijksarchief te Beveren - Dienst Archief Oorlogsslachtoffers - Algemeen Rijksarchief

8 maart is Internationale Vrouwendag, een dag waarop wereldwijd extra (en spijtig genoeg nog steeds broodnodige) aandacht wordt gevraagd voor vrouwenrechten en de emancipatie van de vrouw. In onze archieven zijn tal van sporen te vinden van militantes van de feministische zaak. Als eerbetoon en bron van inspiratie dit portret van Vogelina Dille-Lobe (1912-1997), een geëngageerde feministe pur sang. Al in 1933 was Vogelina Lobe een voorvechtster van bewust moederschap, anticonceptie en geboortecontrole. Ze stelde ook de loonkloof tussen vrouwen en mannen aan de kaak en andere zaken die vandaag de dag nog steeds onderwerp van maatschappelijk debat zijn. Ontdek haar verhaal.

Vogelina Lobe werd in 1912 geboren in Amsterdam, in een Joods arbeidersgezin. Moeder Marianna Lelie was huisvrouw, vader Hartog Lobe werkte in de diamantsector als schijvenschuurder. Om die reden verhuisde het gezin in januari 1914 naar Antwerpen. Een definitieve vestiging was dat nog niet. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keerden de Lobes terug naar Amsterdam. In 1919, vermoedelijk nadat de Belgische overheid Joodse diamantnijveraars in Amsterdam had opgeroepen naar België terug te keren, streek het zeskoppige gezin Lobe-Lelie voorgoed in Antwerpen neer. Eerst in de Provinciestraat, vanaf 1922 in de Van Campenhoutstraat in Berchem.

Als tiener was Vogelina Lobe beslist geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De politiek en sociaal geëngageerde jonge vrouw was aangesloten bij verschillende organisaties en verenigingen. Zo was Vogelina lid van het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond (AVS), een overkoepelende organisatie van Vlaamsgezinde scholierenverenigingen. In 1928-1929 was ze ondervoorzitster van de organisatie. Tijdens haar tienerjaren neigde Vogelina Lobe naar het Vlaams-nationalisme, maar ze woonde ook antimilitaristische meetings bij. In november 1930 kwam ze in aanraking met de politie. Op een bijeenkomst van vaderlandslievende oud-strijdersverenigingen in Borgerhout zouden Vogelina en andere jongeren keet geschopt hebben door provocerende slogans als “Weg met België, leve Nederland” of “Leve Vlaanderen” te roepen. Volgens het politieverslag zou Vogelina Lobe zelfs geprobeerd hebben de Belgische vlag aan stukken te scheuren. Genoeg reden om de rebelse vreemdelinge – ze had nog steeds de Nederlandse nationaliteit – de deur te wijzen. Bij Koninklijk Besluit van 28 november 1930 werd Vogelina Lobe met een uitwijzingsbevel het land uitgezet. En dat omwille van politieke motieven.

Een paar maanden later dook Vogelina toch weer in Antwerpen op. Wegens “banbreuk van uitdrijving” vloog ze nu voor 15 dagen de gevangenis in. Ondertussen had Vogelina Lobe het Vlaamsgezinde milieu vaarwel gezegd en ging ze op zoek naar een politieke strekking die beter bij haar waarden aanleunde. Ze vond haar gading in de socialistische partij. Ze werd lid van de Socialistische Studentenbond en de Belgische Werkliedenpartij. Ook haar man, de Antwerpse kunstenaar Frans Dille met wie ze in 1932 huwde, was een overtuigd socialist. Het koppel kreeg al snel twee kinderen. Vogelina Lobe bleef fulltime werken, onder meer als nationale adjunct-secretaresse van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) in Brussel. Ze pendelde vanuit Antwerpen.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, sloeg het gezin Dille-Lobe op de vlucht. Na een omweg langs de kust en Noord-Frankrijk belandden Vogelina, Frans en hun kinderen al snel weer in hun vaste stek in Hoboken. Haar professionele activiteiten en schrijverschap moest Vogelina Lobe noodgedwongen op een lager pitje zetten. Vogelina zat echter niet stil en werd actief in het verzet. Ze vond aansluiting bij het Socrates-netwerk, dat hulp en voedsel aan werkweigeraars bood, en zocht ook onderduikadressen voor Joodse kinderen. Voor deze activiteiten kreeg ze later erkenning als burgerlijk weerstander. Het lot van Vogelina’s ouders was tragisch: ze werden vanuit de Dossin-kazerne naar Auschwitz gedeporteerd, waar ze vermoord werden.

Na de oorlog hernam Vogelina Lobe haar socialistische en feministische engagementen. Sinds 1936 al was ze hoofdredactrice van De Stem der Vrouw, het tijdschrift van de SVV. Die functie zou ze tot 1967 blijven uitoefenen – naast haar dagdagelijkse job van journaliste (1945-1956) bij de Nationale Radio-Omroep (voorloper van de BRT en later de VRT) en vervolgens directrice van de Stedelijke School voor Maatschappelijke Werkers in Antwerpen. Als hoofdredactrice van De Stem der Vrouw maakte Vogelina Lobe veel ruimte vrij voor artikels die de lezeressen moesten inlichten over thema’s die haar nauw aan het hart lagen zoals seksualiteit, anticonceptiva en geboortecontrole. In 1933 al had ze samen met onder meer Isabelle Blume een nummer van het tijdschrift gewijd aan ‘bewust moederschap’. Ook de eindscriptie die ze in 1955 schreef om het diploma van maatschappelijk assistente te behalen, handelde over dezelfde kwestie: Verantwoordelijk ouderschap, een maatschappelijk en individueel probleem. Vogelina was een vurig pleitbezorgster van de liberalisering van anticonceptie. Die overtuiging kwam ook tot uiting in haar engagement bij de Belgische Vereniging voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding.

Ook na haar pensioen bleef ze zich sociaal engageren. Vogelina Lobe stierf in 1997.

    

Lees meer

Ontdek elders op de website

Ontdek op Facebook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement