Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

44 uittreksels van overlijdensakten van soldaten van het Ourthedepartement terugbezorgd aan het Rijksarchief Luik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/05/2021 - Aanwinsten - Rijksarchief te Luik

Het Rijksarchief is voortdurend op zoek naar verloren archieven. Op 17 mei 2021 stelde een vrouw uit Hoei spontaan voor aan het Rijksarchief Luik om 44 uittreksels terug te bezorgen van overlijdensakten van soldaten van het Ourthedepartement. Deze documenten werden vermoedelijk in de jaren 1980 of 1990 uit het Rijksarchief meegenomen of gestolen. Heb je publiekrechtelijk archief in je bezit of heb je online of elders zulke archieven te koop zien staan? Neem contact met ons op!

Begin mei zette het Rijksarchief een databank online met de dienstplichtigen van het Ourthedepartement in de jaren 1794-1814.

Nadat ze hierover een artikel had gelezen, besliste een dame uit Hoei op 17 mei 2021 om aan het Rijksarchief Luik 44 uittreksels terug te bezorgen van overlijdensakten van soldaten van het Ourthedepartement. De documenten waren ontvreemd of gestolen uit het Rijksarchief, waarschijnlijk in de jaren 1980 of 1990, en vervolgens openbaar verkocht. De dame in kwestie had ze geërfd van een oom met een grote passie voor de geschiedenis van Hoei.

Het Rijksarchief Luik nam de documenten dankbaar in ontvangst. De historische waarde van dergelijke uittreksels van overlijdensakten is niet te onderschatten. Ze bevatten de naam van de overledene, geboorteplaats, datum van overlijden, naam van het ziekenhuis dat het overlijden certificeerde, doodsoorzaak, enz.

Op zoek naar verloren gewaande archieven

We herinneren er graag aan dat publiekrechtelijke archieven tot het openbaar domein behoren en dat ze als ze in privéhanden zijn, moeten teruggegeven worden. Zoals uitgelegd door archivaris Michel Trigalet in deze reportage op RTC, zijn documenten die tot het openbaar domein behoren onvervreemdbaar.

Zo werden afgelopen april meer dan 600 oude openbare documenten in beslag genomen bij een particulier die ze probeerde te verkopen.

Heb jij publiekrechtelijke archieven in jouw bezit of heb je gemerkt dat overheidsarchief op het internet of elders te koop wordt aangeboden? Neem contact op met een Rijksarchief in je buurt!

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement