Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventarisatie modern archief Gentse Sint-Jacobsparochie afgerond

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/12/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Gent

Hoe werden in de 19de eeuw processies georganiseerd in het centrum van Gent? Waar staat de benaming Trinitariërs voor en wat is het verband ervan met Belgisch Congo? Hoe werden de aanwezigheden bijgehouden in een bewaarschooltje in Gent aan het einde van de 19de eeuw? Welke drankjes en snacks waren het populairst in een parochiaal centrum in de jaren 1960? Het moderne Sint-Jacobsarchief biedt een venster op het parochiale en sociale leven in het Gent van de 19de en 20ste eeuw, in de breedste betekenis van het woord.

Negen jaar na de voorstelling van de inventaris van het “oud” archief van de Gentse Sint-Jacobskerk werd ook het omvangrijke recentere archief (19de-20ste eeuw) van dit Gentse monument in een moderne archieftoegang gegoten. De inventarisatie is ten dele het resultaat van een stage vanuit de interuniversitaire Manama Archivistiek.

Stagiaire Céline Decottignies, nu archivaris van het bisdom Brugge, legde in 2015-2016 de basis voor deze grootschalige operatie, via een doorgedreven onderzoek naar de archiefvormers in het bestand en een eerste inventarisatie. Joke Verfaillie, archivaris van het Rijksarchief te Gent, breidde de inventaris uit met onbeschreven archief en documentatie en herwerkte het geheel in 2019-2020. Hiervoor moesten vier oorspronkelijke eenheden in elkaar worden geschoven: een hoofdzakelijk 19de-eeuws gedeelte dat in de eerste helft van de 20ste eeuw door Maurits Gysseling was geïnventariseerd, 19de- en 20ste-eeuwse stukken die bij de overdracht rudimentair in een plaatsingslijst waren opgesomd, niet eerder beschreven archiefmateriaal én een nagenoeg onbeschreven massa aan documentatie.

Het archief van de kerkfabriek en de parochie is behoorlijk klassiek van inhoud. Het wordt aangevuld met documenten van en over de Verenigde Kerkmeesters van Gent, die zich (parochie-overkoepelend!) toespitsten op de organisatie van begrafenisdiensten en kerkhofzaken. Verrassend is vooral de aanwezigheid van een grote hoeveelheid materiaal dat het verenigingsleven en het lokaal onderwijs in het centrum van Gent op een schitterende wijze documenteert. Meer dan twintig broederschappen, enkele andere parochiale kringen (waaronder de vzw Parochiale Werken en het Parochiecentrum) en verschillende scholen komen in het moderne Sint-Jacobsarchief aan bod. Daarnaast is, eveneens uitzonderlijk, ook een grote documentaire collectie opgenomen. Het gaat om publicaties van en over de Sint-Jacobsparochie, religieuze instellingen in (het bisdom) Gent, religieuze en administratief-juridische onderwerpen, … maar vooral ook om muziekpartituren, zowel gedrukt als handgeschreven.


     
   

 

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 10,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Gent. Bestellen kan via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis raadplegen online.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement