Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De Vrede van Fexhe (1316) en de opstanden in het Prinsbisdom Luik en de Zuidelijke Nederlanden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/10/2018 - Onderzoek - Publicaties - Rijksarchief te Luik - Algemeen Rijksarchief

Aan het eind van de 13e en tijdens de eerste helft van de 14e eeuw braken overal in Europa grote, vaak stedelijke revoltes uit, waarvan de aanstokers aandrongen op “betere” machtsverhoudingen. De toestand werd nog erger toen de spanningen ten top werden gedreven door de hongersnood van 1315-1317, die aan 10 tot 15% van de Noord-Europese bevolking het leven kostte. In 'De Vrede van Fexhe (1316) en de opstanden in het Prinsbisdom Luik en de Zuidelijke Nederlanden', de 5e uitgave in onze reeks 'Studies in Belgian History', wordt dit klimaat van rebellie vakkundig gefileerd en geduid.

De opstanden aan het eind van de 13e en tijdens de eerste helft van de 14e eeuw waren geen eenheidsworst. Ze werden elk gekenmerkt door specifieke eisen en protesten, eigen actoren en een verschil in uitkomst van de confrontaties. 

Uit deze nieuwe studie blijkt duidelijk dat de politieke programma’s van de opstandelingen verder gingen dan een behoudsgezinde reactie of integendeel een roep om revolutie en een totale hervorming van de samenleving. De politieke, sociale en familiale structuren en netwerken  van de betrokken partijen waren zeer complex en verschillend. Hoe de rebellie vorm kreeg, wordt bestudeerd vanuit verschillende hoeken, waarbij zowel geweld, dialoog als overleg aan bod komen.  Ook wordt aangetoond dat de economische toestand en hongersnoden de protesten hebben aangewakkerd.  

De bijdragen van zowel historici als juristen leiden tot een beter begrip van de socio-politieke strijd die werd gevoerd in het Luikse ten tijde van de Vrede van Fexhe, maar de gebeurtenissen worden ook in de context geplaatst van wat zich afspeelde in de vroegere Nederlanden en elders in Europa.  Daarvoor werd teruggegrepen naar bronnen die in het verleden vaak werden verwaarloosd vanuit een partijdige interpretatie van de geschiedenis.

Het boek

Het boek is voor € 19,95 verkrijgbaar in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be of via Bol.com.

MASSON Christophe en DEMOULIN Bruno (onder leiding van), La Paix de Fexhe (1316) et les révoltes dans la Principauté de Liège et dans les Pays-Bas méridionaux : Actes du colloque tenu à Liège les 15 & 16 septembre 2016, reeks Studies in Belgian History vol. 5, publ. 5895, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 19,95 (+ eventuele verzendingskosten).

 

Studies in Belgian History

De wetenschappelijke collectie Studies in Belgian History (SBH) is een uitgave van het Rijksarchief, gewijd aan de geschiedenis van België. De collectie publiceert zowel kwaliteitsvolle historische monografieën (voornamelijk boeken gebaseerd op doctoraatsverhandelingen) als collectieve werken over de geschiedenis van België, van de Middeleeuwen tot heden.  

De collectie SBH werkt met een procedure van double blind peer review (de namen van zowel de auteurs als van de revisors worden anoniem gehouden). De collectie SBH neemt boeken op in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Elk voorstel (manuscript of idee voor een boek) kan elektronisch worden overgemaakt aan de verantwoordelijke van de collectie.

De peer review-procedure wordt gesuperviseerd door de Advisory Board van de collectie SBH: Bruno Demoulin, Université de Liège - Sébastien Dubois, Rijksarchief - Michèle Galand, Université libre de Bruxelles - Claude de Moreau de Gerbehaye, Rijksarchief - Eddy Put, Rijksarchief - Pierre-Alain Tallier, Rijksarchief - Axel Tixhon, Université de Namur - Anne-Laure Van Bruaene, Universiteit Gent - Leen Van Molle, Katholieke Universiteit Leuven - Guy Vanthemsche, Vrije Universiteit Brussel - Laurence van Ypersele, Université catholique de Louvain - Karel Velle, Rijksarchief - Nico Wouters, Rijksarchief

In de reeks verschenen eerder:

Te verschijnen:

  • VERDOOT Jérôme, Pour les siècles des siècles. L’abbaye Saint-Pierre de Lobbes au Moyen Âge (VIIe-XVe siècles).
  • VAN DER EYCKEN Johan, Ridders aan de Maas. Adel in het graafschap Loon (1300-1520).
  • PLISNIER Flore, Une histoire de la Radiodiffusion-télévision belge de 1960 à 1977. Entre pluralisme, autonomie culturelle et tutelle politique.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement