Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vraag van de maand: Kan ik in jullie online zoekrobotten de hele collectie terugvinden?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/02/2018 - Onderzoek - Digitalisering - Onze gebouwen en leeszalen - Divers

Het Rijksarchief biedt via zijn online zoekrobotten gratis toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten: een rijk aanbod aan genealogische bronnen, maar ook archieven over de Eerste Wereldoorlog, 38.000 zegelafgietsels, historische kadasterplannen, … Even belangrijk is het om goed te beseffen wat nog niet online beschikbaar is. Wie enkel online zoekt in de meer dan 330 km archief die het Rijksarchief bewaart, mist een groot deel van de koek.

Sinds 2013 biedt het Rijksarchief via zijn zoekrobotten op search.arch.be gratis toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten, in hoofdzaak parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. Veel kans dat in deze akten ook sporen van jouw voorouders terug te vinden zijn!

Maar het online aanbod van het Rijksarchief blijft niet beperkt tot genealogische bronnen. Er zijn ook tal van andere archiefbestanden in gedigitaliseerde vorm online raadpleegbaar (klik hier voor een overzicht). Bovendien is er een sterk groeiend aantal inventarissen beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar Archieven en via de webshop van het Rijksarchief.

Hou er evenwel rekening mee dat het aantal gedigitaliseerde archiefdocumenten dat online raadpleegbaar is nog steeds slechts een klein percentage bedraagt van het totale archiefaanbod van het Rijksarchief. Het is onmogelijk de meer dan 330 km archief die het Rijksarchief bewaart integraal te digitaliseren. Reeksen die vaak worden geraadpleegd en materieel kwetsbare documenten krijgen voorrang.

Als de archiefdocumenten waarnaar je op zoek bent online niet raadpleegbaar zijn, heb je drie mogelijkheden:

  1. Breng een bezoek aan de leeszaal van het Rijksarchief waar het origineel wordt bewaard.
  2. Laat je opzoeking tegen betaling uitvoeren door één van de medewerkers van het Rijksarchief waar het origineel wordt bewaard.
  3. Heb je een volledige referentie van de archiefdocumenten die je wil inzien? Dan kan je ook een reproductie bestellen.

Archiefopzoekingen doen, zowel online als offline, is een tijdrovende bezigheid. Zorg dat je er steeds goed voorbereid aan begint. Ons Stappenplan archiefonderzoek kan je hierbij op weg helpen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement