Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het project ‘Lokaal archief Wallonië’ blijft groeien

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/03/2017 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Aarlen

Sinds 2010 hebben al meer dan 80 lokale besturen uit Wallonië zich aangesloten bij het project Lokaal archief Wallonië. Via ambulante archivarissen biedt het Rijksarchief gemeenten en OCMW’s hulp bij hun archiefbeheer en de almaar toenemende documentenflow waarmee ze worden geconfronteerd. 

Alle verslagen van de inspecties die het Rijksarchief uitvoert bij gemeenten en OCMW’s wijzen in dezelfde richting: plaatselijke besturen moeten het hoofd bieden aan grote problemen om hun archief correct te kunnen bewaren. Het feit dat de documentenflow toeneemt en de beschikbare ruimte beperkt blijft, is niet zonder risico voor het archief, dat vaak terecht komt in onaangepaste kelders en zolders.  

In 2010 ging vanuit deze bezorgdheid het project Lokaal archief Wallonië van start, waarbij het Rijksarchief geïnteresseerde lokale besturen helpt bij hun archiefbeheer. Via een partnerschapsovereenkomst, meestal over verschillende jaren gespreid, staat een “ambulante” rijksarchivaris de gemeenten en OCMW bij om hun archiefachterstand weg te werken, plaats vrij te maken en het personeel opleiding te geven, zodat de administratieve diensten hun documentenstroom beter kunnen beheren.

Deze interventies hebben niet alleen een administratief belang voor de plaatselijke besturen, maar zijn ook interessant vanuit wetenschappelijk en historisch oogpunt. Aangezien de meeste besturen  ervoor kiezen om al hun archief van vóór 1977 (het jaar van de gemeentefusies) over te brengen naar het Rijksarchief, kan dit archivalisch erfgoed beter worden bewaard en gevaloriseerd. Het Rijksarchief staat in voor het volledige proces van selectie, overbrenging en ordening van het archief, en is ook verantwoordelijk voor de redactie en publicatie van inventarissen.

Het jaar 2016 was een mijlpaal voor het project: meer dan 80 lokale besturen zijn inmiddels partners geworden, waaronder bijna alle Luxemburgse gemeenten en de helft van de gemeenten uit de provincie Namen. Het project kent intussen ook uitbreiding in andere Waalse provincies. Om aan de stijgende vraag te kunnen beantwoorden, werd het projectteam versterkt met twee bijkomende ambulante archivarissen.   

Het werk bij de lokale besturen wordt in 2017 voortgezet, maar er zal dit jaar ook bijzondere aandacht worden besteed aan de publicatie en het online brengen van de tientallen reeds beschikbare inventarissen, evenals aan een herziening van de selectielijst voor het gemeentearchief. 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement