Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief te Doornik gaat schermen!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/01/2013 - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Doornik

Na een interne reorganisatie heeft de Koninklijke schermkring van Doornik in januari 2010 haar archief overgedragen aan het Rijksarchief te Doornik. Deze schenking van privaatrechtelijk archief uit de sportwereld is een primeur die navolging verdient, aangezien sportbeoefening steeds belangrijker is geworden in de samenleving van de 20ste eeuw. In 2012 verscheen de inventaris van het bestand.

Het bestand van ongeveer 4 strekkende meter vertegenwoordigt meer dan 120 jaar (1884-2006) geschiedenis van de oudste sportclub uit de regio Doornik.

De club, tot op vandaag actief, werd in 1884 opgericht door schermmeester Henri Kinif. Ze beschikte op 1 september 1888 over een eigen reglement en verkreeg op 21 september 1927 de titel van “koninklijk”. Zoals zoveel verenigingen had de schermkring het zeer moeilijk tijdens de Tweede Wereldoorlog: haar materiaal werd in beslag genomen door de Duitse bezetter. Het sportcomité werd meermaals grondig hervormd – in 126 jaar kende het 12 verschillende voorzitters – en de club moest vaak verhuizen.

Vanzelfsprekend bevat het archief vele stukken over de werking en het bestuur van de schermkring: notulen van vergaderingen, boekhouding, statuten, reglementen, documenten over de leden (inschrijving, bijdragen, briefwisseling). Het archief geeft ook een beeld over de activiteiten van de kring: training, wedstrijden (kampioenschappen, toernooien), maar ook banketten, avondmalen, galadiners, enz.

Ook de omvang en de intensiteit van de briefwisseling met de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen en haar regionale afdelingen valt op:  afdeling Brabant Henegouwen (1928-1930), Regio West (1936-1976), Regio Zuid (1976-1985). Toen de schermkringen in 1978 geregionaliseerd werden, sloot de Doornikse kring aan bij de Ligue francophone d’escrime de Belgique, waarvan ze vandaag nog steeds lid is. Een aanzienlijk gedeelte van het archief bestaat uit briefwisseling met Belgische en buitenlandse schermkringen, vooral uitnodigingen om aan competities deel te nemen. Ook gedrukte documenten in verband met de schermsport, voornamelijk mededelingen van de federaties en de plaatselijke kringen, zijn in het archief aanwezig.

Eén van de grote verdiensten van dit archief is, dat het studiemateriaal ter beschikking stelt over een sporttak die tamelijk “gesloten” is, en die, hoewel de schermers het tegendeel zullen beweren, nogal elitair is qua sociale klassen waarbinnen de leden worden gerekruteerd. Juist daarom is het archief uiterst nuttig voor de studie van de geschiedenis van dat deel van de Doornikse samenleving dat bedrijvig was in de politieke, economische en/of culturele middens van die tijd. Walter Ravez (†1946) bijvoorbeeld, onderzoeksrechter, vermaard Doorniks volkskundige en amateur-historicus, was gedurende meer dan twintig jaar voorzitter van de Doornikse Schermkring.

Het archief bevat tevens boeiend beeldmateriaal, waaronder groepsfoto’s en afbeeldingen van schermwedstrijden en andere activiteiten. Zowel voor de kenners als voor de complete outsiders geven deze getuigenissen een aparte uitstraling aan een archief dat sowieso heel karakteristiek is.

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement