Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Teruggave van twee registers van de Gerechtshoven van Boelhe en van Hollogne-sur-Geer

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/04/2009 - Aanwinsten - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

Begin 2009 verwittigde een bezorgde archiefliefhebber het Rijksarchief dat archieven uit het ancien régime online te koop werden aangeboden. Het ging om twee registers van de Gerechtshoven van Boelhe en van Hollogne-sur-Geer (1741-1791).

De verkoper werd gecontacteerd en was bereid om naar het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve te komen, om daar de documenten aan een expertise te laten onderwerpen. Hijzelf had de documenten in goed vertrouwen gekocht op een openbare verkoop.

Onderzoek van de documenten liet geen twijfel bestaan over hun oorsprong en ware eigenaar: het betrof twee registers van de Gerechtshoven van Boelhe en van Hollogne-sur-Geer uit de periode 1741-1791. De verkoper kon hier alleen maar mee instemmen.

De registers van het gerechtshof van Hollogne-sur-Geer werden overgebracht naar het Rijksarchief te Luik, waar ze werden toegevoegd aan het bestand waartoe ze behoren en zo de reeks vervolledigen.

Op zoek naar verloren archieven…

Archief blijkt in de loop der eeuwen al eens verloren te gaan. Het Rijksarchief zet zich actief in om deze verloren publiekrechtelijke archieven maximaal op te sporen. En daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Hebt u privaatrechtelijke archieven in uw bezit of hebt u gemerkt dat overheidsarchief op het internet of elders te koop wordt aangeboden? Neem contact op met een Rijksarchief in uw buurt!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement