Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief te raadplegen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Voor je stamboomonderzoek kan je zowel online archief raadplegen als een bezoek brengen aan een leeszaal om documenten fysiek in je handen te nemen. Na een eerste verkennend onderzoek online, van thuis uit, kan het nodig zijn een van onze leeszalen te bezoeken om de gegevens die je al hebt gevonden verder aan te vullen.

 1. Online archief
 2. Archief in de leeszalen van het Rijksarchief

Online archief

 • Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand

In de parochieregisters die teruggaan tot de 16e eeuw en in de registers van de burgerlijke stand (vanaf 1796) vind je heel wat inlichtingen over jouw voorouders. Ze bevatten geboorte-, doop-, huwelijks-, overlijdens- en begrafenisakten en kunnen gratis online worden geraadpleegd.

Voor de akten van de burgerlijke stand is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing. Gegevens over de burgerlijke stand worden openbaar na 50 jaar voor overlijdensakten, na 75 jaar voor huwelijksakten en na 100 jaar voor geboorteakten. De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand van 1910 tot 1950 ging in 2022 van start in de Rijksarchieven van Bergen, Beveren en Leuven. Deze gegevens zijn momenteel dus nog niet online beschikbaar. Lees meer hierover in dit nieuwsartikel.

 • De zoekrobot 'Zoeken naar personen'

De zoekrobot Zoeken naar personen bevat meer dan 42 miljoen namen uit geboorte-, doop-, huwelijks-, overlijdens- en begrafenisakten. De gegevens in deze zoekrobot zijn samengebracht door talrijke vrijwilligers. In de eerste plaats worden namen genoteerd, maar voor zover beschikbaar ook andere gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, ... De databank geeft toegang tot deze gegevens, maar – op enkele uitzonderingen na – niet tot de akten zelf.

Een handleiding voor de zoekrobot Zoeken naar personen en een overzicht van veelgestelde vragen zijn online beschikbaar.

Regelmatig worden updates uitgevoerd. Het aanbod breidt dus beetje bij beetje uit.

 • Andere nuttige archiefbestanden online

Ook de volgende archieven die online raadpleegbaar zijn, kunnen nuttig zijn voor jouw stamboomonderzoek: meer dan 6.000 foto’s over 'de Groote Oorlog', meer dan 1.000 affiches uit de iconografische verzameling Eerste Wereldoorlog, parochieverslagen uit 1914-1918historische kadasterplannen en -documenten, statistieken van 1841 tot 1976 over de Belgische bevolking, enz.

Hier vind je een rechtstreekse toegang tot de voornaamste online beschikbare archiefbestanden, in een chronologisch/thematisch geordend overzicht. Bij de digitalisering kregen vooral ruggengraatreeksen met een grote onderzoekswaarde prioriteit:

 1. Kaarten en plattegronden
 2. Genealogische bronnen
 3. Foto’s, affiches en ander iconografisch materiaal
 4. Middeleeuwen
 5. Vroegmoderne tijd
 6. 19de en 20ste eeuw
 7. Wereldoorlog I
 8. Wereldoorlog II
   

Meer info

Archief in de leeszalen van het Rijksarchief

Naast parochieregisters en registers van de burgerlijke stand (online en op microfilm) bewaart het Rijksarchief ook talrijke andere documenten die nuttig kunnen zijn voor jouw onderzoek, zoals bevolkingsregisters en notarisarchief.

Elke vestiging van het Rijksarchief heeft een leeszaal waar je, mits inachtneming van de wetgeving over de privacy talrijke documenten kan raadplegen:

FAQ

Zit je met meer algemene vragen over het Rijksarchief? Misschien kunnen onze FAQ's (Frequently Asked Questions) je op weg helpen!

Update pagina: 20/01/2023

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement