Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Opnieuw op zijn plaats: het Verdrag tot afstand van de Onafhankelijke Congostaat aan België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/09/2022 - Onderzoek - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Het Verdrag tot afstand van de Onafhankelijke Congostaat aan België dat 115 jaar geleden, in 1907, in twee exemplaren werd opgemaakt, is enkele maanden geleden teruggevonden in een veilingzaal. Het kan nu online worden geraadpleegd en wordt nog tot december 2022 tentoongesteld in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. 

In 1907 werd de Onafhankelijke Congostaat (of Congo-Vrijstaat) overgedragen aan België. Het afstandsverdrag, opgemaakt in twee exemplaren, werd op 28 november 1907 door beide staten afgesloten. Het bevatte vier artikels. Artikel 1 stelde dat de koning-vorst verklaarde de soevereiniteit van het grondgebied van Congo-Vrijstaat af te staan aan België, met alle rechten en plichten die eraan verbonden waren. 

Enkele maanden geleden dook één van beide exemplaren van het verdrag, dat verloren was gegaan, op in een veilingzaal. De verantwoordelijke twijfelde of hij het document wel kon verkopen en contacteerde het Rijksarchief.

Aangezien het overheidsarchief betreft dat toebehoort aan de Belgische Staat werd het document teruggeven aan het Rijksarchief. Het wordt nu bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier, waar je het tot eind 2022 kan bekijken in de leeszaal.

Wettelijk gezien zijn federale overheidsarchieven en aanverwante stukken eigendom van de Belgische Staat. Dit archief is onvervreemdbaar door verkoop, aankoop, schenking, legaat of verjaring, onafgezien van het feit of de verkoper het te goeder trouw heeft verworven.

Het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier bewaart ongeveer 50 strekkende kilometer archief, waaronder talrijke publiek- en privaatrechtelijke bestanden over de Belgische aanwezigheid in Congo.  

Congo: enkele sleuteldata

  • Op 12 september 1876 wordt op uitnodiging van koning Leopold II in Brussel een Internationale Geografische Conferentie gehouden waar Europese ontdekkingsreizigers worden bijeengebracht om hun acties in Congo te coördineren.
  • Op 17 november 1879 richt koning Leopold II de Internationale Congovereniging (AIC) op.
  • In de marge van de Conferentie van Berlijn (1884-1885) slaagt Leopold II erin om de soevereiniteit van de AIC over het grondgebied van Congo te doen erkennen. De AIC wordt in februari 1885 Congo-Vrijstaat.    
  • In 1908 wordt Congo-Vrijstaat een Belgische kolonie. De wet over de regering van Belgisch Congo waarmee dit uitgestrekte grondgebied zal worden bestuurd wordt op 18 oktober 1908 gestemd en treedt op 15 november 1908 in werking. 
  • Leopold II overlijdt in december 1909.     
     

   

Kijk- en leestips:

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement