Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Henri Vernes, de geestelijke vader van Bob Morane, is overleden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/08/2021 - Inventarisatie - Publicaties - Evenementen - Rijksarchief te Doornik

Op 25 juli 2021 is Henri Vernes, pseudoniem van Charles-Henri Dewisme, overleden op de gezegende leeftijd van 102 jaar. De begrafenis had plaats op 2 augustus. De geestelijke vader van Bob Morane werd in 1918 geboren in Ath. Tien jaar geleden schonk hij zijn letterkundig archief aan het Rijksarchief Doornik. De verscheidenheid van zijn archief, een 700-tal stukken, getuigt van de bekendheid van deze reislustige schrijver. Hij is een van de meest gelezen Belgische romanschrijvers ter wereld.

Charles-Henri Dewisme, alias Henri Vernes, werd op 16 oktober 1918 geboren in Ath en opgevoed door zijn grootouders, die een slagerszaak hadden in Doornik. “Ik ben verwekt in Doornik, maar de bewoners waren de stad ontvlucht omwille van bombardementen en mijn moeder had haar toevlucht gezocht bij haar zus in Ath, waar ik geboren ben. Toen het gevaar geweken was, is de familie teruggekeerd naar Doornik, waar ik heel mijn jeugd heb doorgebracht”, aldus de auteur in een artikel in de Courrier de l'Escaut naar aanleiding van een persconferentie die in 2011 werd gehouden om aan te kondigen dat Vernes zijn letterkundig archief aan het Rijksarchief Doornik schonk.

In 1953 creëerde Henri Vernes het personage Bob Morane, op vraag van J-J. Schellens, voormalig directeur literatuur van uitgeverij Marabout. Voor zijn collectie Marabout-Junior zocht hij namelijk een jonge schrijver die een personage wou bedenken voor verhalen die om de twee maanden in de boekhandel zouden liggen. Het was de bedoeling dat de jonge lezertjes van de nieuwe reeks regelmatig hun exemplaar zouden komen aankopen in de boekenwinkel.

In totaal rolden meer dan 220 avonturenromans van Bob Morane van de pers. Vaak bevatten ze  elementen van science fiction en ze speelden zich zowat overal ter wereld af, en zelfs tot buiten ons melkwegstelsel. De avonturier die verloren liep in “De Helse Vallei” is het personage uit de  jeugdliteratuur dat het meeste bewerkingen gekend heeft. De reeks had zoveel succes dat sommige titels in wel 18 talen werden vertaald.

Literair erfgoed dat kan worden geraadpleegd in het Rijksarchief Doornik  

Het zeer rijke archief dat Henri Vernes heeft geschonken aan het Rijksarchief Doornik bestaat uit een vijftigtal manuscripten en typoscripten (getypte teksten met handgeschreven aantekeningen), talrijke romans en stripverhalen in originele versie, heruitgaven en buitenlandse versies.  

De briefwisseling met zijn opeenvolgende uitgevers en met duizenden lezers getuigt van de populariteit van Henri Vernes bij de uitgeverijen en het grote publiek. Ook interviews, documentaires, recensies en eerbetuigingen werden in de loop der jaren verzameld en bijeengebracht in een indrukwekkende collectie met gespecialiseerde tijdschriften en persknipsels, die meer dan 50 jaar omspant.

Het archief van Henri Vernes bevat ook enkele videodocumentaires, de publicaties van zijn officiële fanclub, fanzines (amateurtijdschriften) en fanficties, losjes gebaseerd op de avonturen van Bob Morane. Het archief bevat ten slotte een aantal “afgeleide producten”, soms op originele dragers, zoals telefoonkaarten, zelfklevers, reclameportfolio’s of verzamelobjecten. 

In het archief zijn ook nog een aantal onuitgegeven studies en academische werkstukken te vinden over leven en werk van de romanschrijver. Het archief van Henri Vernes bevat bovendien enkele originele tekeningen van Dino Attanasio, Gérald Forton, William Vance en Feliciomo Coria.

Deze opmerkelijke collectie is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief Doornik.

Schenking van archief

Charles Dewisme, alias Henri Vernes, schonk in 2011 zijn archief aan het Rijksarchief Doornik: een mooie aanvulling op de reeksen letterkundig archief die reeds in Doornik werden bewaard, zoals het omvangrijke archief van drukkerij Casterman.

  • Bekijk hier nog eens de reportage die Notélé in juni 2011 bracht n.a.v. een bezoek van Charles Dewisme aan het Rijksarchief Doornik.

Inventaris

De inventaris van het archief van Henri Vernes die in 2020 werd gepubliceerd, biedt een overzicht van de 700 stukken in dit zeer gevarieerde archiefbestand.

GOUVERNEUR Romy, Inventaire des archives d’Henri Vernes (1944) 1953-2008, reeks Inventarissen Rijksarchief te Doornik nr. 39, publicatie nr. 6078, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020, € 4,00.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement