Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Stages met een mooie output

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/08/2020 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Beveren

Elk jaar in september start een nieuwe lichting studenten die de interuniversitaire Manama Archivistiek volgen aan de VUB. Een aantal van hen kiest steevast voor een stage in het Rijksarchief. Je ziet hen regelmatig opduiken in Facebookberichten waar ze spectaculaire vondsten en andere ervaringen delen. Maar ze leveren ook mooie werkstukken af.  Een overzicht van enkele  inventarissen die, vaak in samenwerking met de stagebegeleid(st)er uit het Rijksarchief, vanuit een dergelijke stage gerealiseerd werden.

De stages van het afgelopen academiejaar vonden plaats in onze vestigingen in Gent en Beveren, maar ook in andere rijksarchieven werden de voorbije jaren gelijkaardige werkstukken gepubliceerd.

Het gaat zowel om klassieke kerkarchieven (Céline Decottignies, archief van de Sint-Jacobsparochie te Gent, 19de-20ste eeuw) en familiearchieven (Nathalie Ferket, familiearchief De Deyn - Chaboçeau en Alexandra Van den Berghe, familiearchief Lippens), als om archieven van verenigingen zoals de Antwerpse scheepvaartvereniging (Matthijs Vissers), de Vereniging Volksopbeuring afdeling Mechelen (1914-1948) (Lies Galle) en het Reizend Volkstheater (William Sweetlove).

Drie van de zes inventarissen rolden al van de persen. De overige drie volgen binnenkort.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement