Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SODA-project: roadmap voor een gegevensarchief in 2020

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/04/2019 - Onderzoek - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

Het eindverslag van het SODA-project, dat verwacht wordt tegen november 2019, zal de beleidsmakers details bezorgen over de maatregelen die moeten genomen worden om in 2020 met een gegevensarchief van start te gaan. Het “gegevensarchief” wil data die werden aangemaakt door onderzoeksgroepen en -instellingen bewaren en communiceren. De meeste Europese landen hebben reeds een dergelijk archief voor de sociale wetenschappen, maar België nog niet, hoewel het lid is van CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). En daar brengt het SODA-project verandering in.

Toen de financiering van de Belgian Archives for the Social Sciences (BASS) in 1998 abrupt werd afgebroken, werd België een blinde vlek op de Europese kaart met gegevensarchieven. In 2014 moest de opstart van het SODA-project (Social Sciences Data Archive) daar verandering in brengen, en bepalen onder welke voorwaarden een Belgisch gegevensarchief zou kunnen worden opgericht.

De beginfase had af te rekenen met heel wat hinderpalen, maar in 2017 kreeg het project een doorstart toen het Rijksarchief besliste in te staan voor de coördinatie ervan. De resultaten die het project reeds heeft verwezenlijkt? De realisatie van technische overbruggingen tussen de verschillende normen voor metagegevens, een exhaustief overzicht van de verschillende vormen die het toekomstig gegevensarchief wettelijk kan aannemen, en een verslag van de voorafgaande enquête over de praktijken en noden van de Belgische onderzoekers in sociale wetenschappen.

Het project zal in november 2019 worden afgerond met de redactie van een eindverslag waarin de ideale voorwaarden worden bepaald voor het aanstellen van een dienstverlener, overeenkomstig de vereisten van CESSDA. Het verslag zal een stappenplan voorstellen voor de schikkingen die moeten worden getroffen voor het opzetten van een dergelijk archief, gestaafd met technische documenten zoals een business model, een lijst met de internationale standaarden die worden aanbevolen door het SODA-team, procedures en workflows voor het overbrengen, archiveren en communiceren van onderzoeksgegevens en tools en overeenkomsten die deze operaties omkaderen.

Het Rijksarchief werkt bovendien aan een dossier voor het bekomen van de CoreTrustSeal, een certificaat van goed beheer van digitaal archief, overeenkomstig de CESSDA-vereisten.

“Met deze roadmap in de hand zullen de Federale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten – die een gedeelde bevoegdheid hebben over het wetenschappelijk onderzoek – in staat zijn een gezamenlijke beslissing te nemen voor de oprichting van een gegevensarchief”, verklaarde Aziz Naji van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). “Zo zullen eindelijk onderzoeksgegevens van de sociale wetenschappen in België – waarvan vele kwalitatief hoogstaand zijn – op grote schaal verspreid en veilig kunnen bewaard worden op lange termijn”, aldus nog A. Naji.

“CESSDA kijkt ernaar uit om het toekomstig Belgisch gegevensarchief deel te laten uitmaken van de officiële Europese dienstverleners van CESSDA. 2020 wordt het laatste jaar van het financieringsprogramma Horizon 2020 en het eerste jaar van het programma Horizon Europe. Het ogenblik is aangebroken dat wij, als vertegenwoordigers van de sociale wetenschappen, elkaar ondersteunen”, verklaarde Ron Dekker, directeur van CESSDA.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement