Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer dan 1 miljoen fiches over oorlogsschadedossiers WOII online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/05/2018 - Onderzoek - Digitalisering - Onze gebouwen en leeszalen - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd grote schade aangericht aan privébezittingen, waarvoor nadien schadevergoeding kon worden aangevraagd. Het Rijksarchief bewaart honderdduizenden van dergelijke oorlogsschadedossiers. Dankzij de digitalisering van één van de toegangen op deze dossiers kan je nu zélf online nagaan of over een bepaalde persoon, gebouw, … een oorlogsschadedossier is bewaard.

De dossiers over oorlogsschade aan private goederen tijdens WO II bevatten een schat aan unieke en gediversifieerde informatie, die ongetwijfeld talrijke onderzoekers – zowel vakspecialisten als het grote publiek – van waarde kan zijn, maar waren tot voor kort niet doorzoekbaar. Daarin komt verandering nu één van de toegangen op de reeksen oorlogsschadedossiers werd gedigitaliseerd in samenwerking met FamilySearch International (voorheen gekend als GSU). De gedigitaliseerde fiches zijn vanaf nu online raadpleegbaar via onze zoekrobot.

Het gaat concreet om de fiches van alle personen en bedrijven of verenigingen die na de Tweede Wereldoorlog een aanvraag tot schadevergoeding indienden.

Wil je te weten komen of jouw ouders, grootouders, … een aanvraag indienden?

De fiches vermelden onder meer:

  • de domicilie van de aanvrager
  • het adres van het geteisterde goed
  • het dossiernummer

Waar kunnen de dossiers worden geraadpleegd?

Het overgrote deel van de oorlogsschadedossiers wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier in Brussel. De uitzonderingen zijn:

Neem vóór je bezoek aan een leeszaal even contact op met het Rijksarchief in kwestie en vraag om bevestiging of het dossier in kwestie effectief ter plaatse wordt bewaard. Het gaat om grote reeksen, waarin administratieve foutjes niet uitgesloten kunnen worden. Zo vermijd je onnodige verplaatsingen.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement