Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Schenking van familiearchief Delrée brengt o.m. parochieregisters van Theux aan het licht

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/08/2017 - Inventarisatie - Digitalisering - Aanwinsten - Rijksarchief te Luik

Voorjaar 2017 schonk dhr. Vincent Delrée het archief van de families Fraipont en Delrée aan het Rijksarchief te Luik. In dit familiearchief zitten onder meer enkele parochieregisters waarnaar het Rijksarchief al jaren op zoek was. Maar het archief bevat ook interessante stukken over de geschiedenis van de heerlijkheid Franchimont en de ban van Theux. Een derde deel van het archief bestaat uit het onderzoek dat Henri Delrée, de vader van de schenker, verrichtte rond de mijnbouw en de steenkoolnijverheid.

1. Parochieregisters van Theux

De zes parochieregisters in kwestie bevatten akten vanaf 1625. Het gaat zowel om kopieën als om  originele registers, maar beide zijn waardevol omdat ze hiaten in onze reeks parochieregisters opvullen.

2. Registers en documenten over de heerlijkheid Franchimont en de ban van Theux, van de 16e tot het begin van de 19e eeuw

Dit deelarchief werd gevormd door de familie Fraipont, waarvan een van de familieleden procureur was. Het bevat verzoek- en bevelschriften en commissiestukken van de gerechtshoven van Theux, evenals testamenten en documenten over boedelscheidingen, vervoersaangelegenheden, teruggaven, enz. waarbij de inwoners van de regio betrokken waren. Toen Lambertine Fraipont in 1806 huwde met notaris Nicolas Delrée ging het archief over naar diens familie, waarvan overigens heel wat leden van de 17e tot de 19e eeuw notaris waren in Theux en omgeving. Het Rijksarchief te Luik bewaart talrijke protocollen met de minuten van deze notarissen.

3. Documentatie rond mijnbouw en steenkoolnijverheid

Een derde deel van het archief bestaat uit het onderzoek dat Henri Delrée, de vader van de schenker, verrichtte rond de mijnbouw en de steenkoolnijverheid. Henri Delrée was burgerlijk ingenieur mijnbouw en elektriciteit aan de universiteit van Luik en gepassioneerd door industriële geschiedenis. De eerste resultaten van zijn onderzoek gaf hij al vroeger in bewaring bij het Rijksarchief te Luik, maar dankzij deze nieuwe schenking beschikt het Rijksarchief nu over zijn volledige werk. In de papieren van Henri Delrée zijn onder meer archiefstukken over de steenkoolmijnen van Werister (19e-20e eeuw) terug te vinden, naast verschillende publicaties over mijngeschiedenis.

Raadpleging? Een stand van zaken

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement