Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publicatie over oorlogsburgemeesters in België, Nederland en Frankrijk

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/12/2016 - Publicaties - Evenementen - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

In november 2016 verscheen het nieuwe boek van CegeSoma-collega Nico Wouters: Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46. De Engelstalige publicatie vergelijkt de rol van burgemeesters onder de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Nederland en Frankrijk (Nord en Pas-de-Calais). In juni 2017 wordt het boek officieel voorgesteld tijdens een internationaal congres in Canterbury.

Het boek: Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46

Nico Wouters verfijnt in zijn boek de kennis over de zogenaamde accommodatie en de politiek van samenwerking met de Duitse bezetter door (lokale) overheden. De publicatie belicht de rol die de burgemeesters hebben gespeeld in het bestuur en het dagelijks leven onder de nazibezetting.

In West-Europa verplichtten de nazi’s de burgemeesters van steden en dorpen tot strategische samenwerking met de bezetter. De burgemeester moest instaan voor “goed bestuur”, bemiddelen tussen de bezetter en de bevolking, zorgen dat hij zijn legitimiteit vrijwaarde en een plaatselijke consensus kon opbouwen.

Omdat de nationale instellingen echter een autoritair karakter kregen en collaborateurs konden doordringen in de administratie, werden de lokale besturen geleidelijk aan instrumenten voor controle en onderdrukking door de nazi’s.

Nico Wouters gebruikt nieuw archiefmateriaal om in drie landen de toestand van de lokale besturen destijds te vergelijken. Zijn studie kijkt daarvoor onder meer naar voedselbevoorrading, openbare orde en veiligheid, dwangarbeid, onderdrukking van het verzet, Jodenvervolging en naoorlogse zuiveringen. Het boek biedt zo nieuwe inzichten over verzet en (passieve) collaboratie tijdens de nazibezetting.

Het internationaal congres: Occupations in the Age of Total War: Micro-Perspectives  and Transnational Research

De universiteiten van Kent en Gent organiseren in juni 2017 in Canterbury  een boekvoorstelling van Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46, samen met het CegeSoma en het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies). De boeklancering vindt plaats tijdens een internationaal congres onder de titel Occupations in the Age of Total War: Micro-Perspectives  and Transnational Research. Pieter Lagrou, Sophie De Schaepdrijver en Martin Conway gaan er met Nico Wouters in debat over zijn boek.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement