Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van Joseph en Ady Hanquet is raadpleegbaar in het Rijksarchief te Luik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/12/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Joseph Hanquet, een katholiek politicus, zette zich een groot deel van zijn leven en politieke loopbaan in voor het vrij onderwijs. Zijn dochter Ady Hanquet werkte heel haar leven voor het Rode Kruis. De archieven van Joseph en Ady Hanquet werden respectievelijk in 2008 en 2014 overgebracht naar het Rijksarchief te Luik, zijn intussen geïnventariseerd, en kunnen dus geraadpleegd worden.

Het archief van Ady Hanquet

Adèle “Ady” Hanquet (1911-2012) ging in 1932, nadat ze haar brevet van ambulancierster had behaald, bij het Rode Kruis werken, waar ze heel haar leven actief was. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd ze naar het militair hospitaal Sint-Laurentius van Luik gestuurd. In 1991 kreeg ze de eretitel “Rechtvaardige onder de Volkeren” voor het redden van een Joods koppel tijdens de oorlog. Van 1971 tot 1981 was ze voorzitter van het Rode Kruiscomité te Luik. Tussen 1978 en 1993 verbleef ze acht keer in Rwanda, waar ze zich inzette voor bloedinzameling en de opvang en scholing van weeskinderen. Vanaf 1997 was ze ook lid van de administratieve commissie voor de gevangenis van Lantin.

Het archief van Ady Hanquet werd in 2014 overgebracht naar het Rijksarchief. Het bevat stukken over verschillende aspecten van haar leven, met name haar inzet voor het Rode Kruis in Luik, en haar activiteiten in Rwanda en als gevangenisbezoekster. Documenten ouder dan 30 jaar die niet privacygevoelig zijn, kunnen vrij worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Luik.

Het archief van Joseph Hanquet

De vader van Ady Hanquet, Joseph Hanquet (1885-1971), legde in 1906 de eed af als advocaat aan de balie van Luik. Hij was lid van de Katholieke Partij (later de Christelijke Volkspartij PSC), werd in 1925 provincieraadslid, en zeven jaar later senator. Van 1932 tot 1946 was hij rechtstreeks verkozen senator voor het arrondissement Luik, en van 1946 tot 1954 gecoöpteerd senator.

Na het overlijden van zijn broer Paul (1938) beheerde hij mee de wapenfabriek FAUL van Luik. In 1941 werd hij door de bezetter gedurende een maand als gijzelaar opgesloten in de citadel van Luik. Hij was lid van het provinciaal comité van Winterhulp.

Joseph Hanquet was een vurig voorvechter van het vrij onderwijs en in 1956 werd hij voorzitter van de Centrale Raad van het katholiek lager onderwijs in België (die was opgericht door zijn broer Paul Hanquet) en van de Fédération des Oeuvres scolaires catholiques van de provincie Luik. Hij bleef beide functies uitoefenen tot 31 december 1970, nauwelijks enkele weken voor zijn overlijden.

In 2008 bracht Ady Hanquet het archief van haar vader Joseph over naar het Rijksarchief. Het archief gaat voornamelijk over de politieke loopbaan van Joseph, maar ook over zijn activiteiten binnen verschillende verenigingen of als spreker op conferenties. In het archief zijn daarnaast een aantal persoonlijke aantekeningen terug te vinden over politieke vraagstukken die destijds brandend actueel waren (de schoolstrijd, de koningskwestie of de taalgrens) en een relaas van de eedaflegging van koning Leopold III in het parlement.

Het archief is vrij raadpleegbaar in het Rijksarchief te Luik.

De inventarissen

De inventarissen kunnen gratis worden gedownload via onze webshop. De inventaris van het archief van Joseph Hanquet is ook in papieren versie verkrijgbaar: in het Rijksarchief te Luik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.  

LANGNER Fin, Inventaire des archives d’Ady Hanquet (1932-2013), reeks Inventarissen Rijksarchief te Luik nr.144, publicatie nr. 5665, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016. (enkel elektronisch beschikbaar)

DUBOIS Sébastien, Inventaire des archives de Joseph Hanquet ((1829) 1903-1971), reeks Inventarissen Rijksarchief te Luik nr. 130, publicatie nr. 5387, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014, € 3,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement