Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle zegelafgietsels van het Algemeen Rijksarchief online!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/09/2015 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief bezit de op één na grootste verzameling zegelafgietsels ter wereld. Tot voor kort konden de bijna 38.000 zegelafgietsels en de beschrijvingen ervan enkel in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief worden bekeken. Vandaag kan u de volledige collectie online raadplegen!

De eerste 7.000 exemplaren kwamen online in april 2011. Sindsdien werd dat aantal in verschillende stappen gevoelig uitgebreid, tot tijdens de zomer van 2015 het project afgerond kon worden. Alle 37.862 zegelafgietsels van het Algemeen Rijksarchief zijn voortaan online beschikbaar.

De geschiedenis van de collectie

De eerste afgietsels dateren uit 1864. Ze werden vervaardigd op basis van zegels die werden bewaard in Belgische en buitenlandse archiefinstellingen. Door op die manier een collectie aan te leggen, konden de originele zegels beter worden bewaard en kon het rijke Belgische zegelerfgoed tóch kenbaar worden gemaakt. Zegels zijn immers broos, maar door kopieën te maken, kunnen de originelen beter bewaard blijven. Zowat 10% van de zegels waarvan afgietsels werden gemaakt, zijn intussen verloren gegaan, en 10% van de afgietsels zijn vandaag in betere staat dan hun origineel.

De afgietselcollectie is bijgevolg op haar beurt een eersterangsbron geworden die absoluut bewaard moet blijven. Om de afgietsels niet meer voor raadpleging te hoeven uithalen en om ze tegelijk beter toegankelijk te maken voor onderzoekers, werd in 2008 een digitaliseringsproject opgestart om de volledige verzameling via het internet beschikbaar te kunnen stellen.

Het digitaliseringsproject

Het digitaliseren van de zegelafgietsels hield verscheidene stappen in:

  • Reiniging van de zegels, onderhoud van de verzameling en registratie van gebreken in het restauratieatelier.
  • Codering en verificatie van de steekkaarten met de beschrijvingen.
  • Fotografische reproductie van de verzameling door de huisfotograaf van het Rijksarchief
  • Verwerking van de digitale beelden in de zoekrobot door de afdeling digitalisering van het Rijksarchief

Het project werd integraal intern gerealiseerd, wat een aanzienlijke budgettaire besparing betekende. Vooraf, in juni 2008, werd de volledige digitalisering en integratie in de zoekrobot op acht jaar gepland, maar de eindstreep werd negen maanden sneller dan voorzien bereikt.

Wat vindt u precies terug in de zoekrobot?

  • Een beknopte inhoudelijke beschrijving van het zegel
  • De bewaarplaats van het origineel zegel
  • Een foto van het zegelafgietsel + spiegelbeeld ervan met voorstelling van het zegel zelf


Dank aan…

Dit omvangrijk en complex project werd mogelijk gemaakt door

  • de afdeling Archieven van het Ancien Régime (archivarissen, technisch personeel, restauratieatelier, fotograaf) van het Algemeen Rijksarchief
  • de dienst DIGI-P@T - Digitale Preservatie & Toegang (ondersteunende dienst van het Rijksarchief)
  • een vrijwilliger, ere-rijksarchivaris en ervaren sigillograaf

Dank aan Bart Boon, Marc Carnier, Annelies Coenen, Lieve De Mecheleer, Baudouin D’hoore, Benoît Jacquet, Yves Lardinois, René Laurent, Dirk Leyder, Marc Libert, Annemie Mahieu, Anja Marginet, Francis Meert, Bénédicte Muls, Dorothée Schneider, Catherine Thomas, Frank Van Laethem en Lucie Verachten.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement