Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archiefbehoud in grensoverschrijdend perspectief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/06/2015 - Restauratie - Evenementen - Rijksarchief te Eupen

Het Internationales Archivsymposion vond dit jaar plaats in Eupen op 21-22 mei 2015. De schitterende locatie – het recent volledig gerestaureerde 18de-eeuwse Kloster Heidberg – leende zich perfect voor reflectie over het jaarthema: archiefbehoud in grensoverschrijdend perspectief.

Ruim vijftig archivarissen uit de Benelux en Duitsland tekenden present. Negen sprekers zoomden in op het brede spectrum van activiteiten die verband houden met materieel beheer, toch een van de kernopdrachten van elke archiefinstelling: van geschikte infrastructuur, preservatie en restauratie, preventie, risicoanalyse en schadeatlas over digitalisering, ontzuring, verfilming … tot en met opleiding.

Bijzondere indruk maakte het verhaal van de directeur van het stadsarchief Keulen, die een sprekend beeld schetste van de 29 maanden durende reddingsoperatie en van de grootschalige restauratieprojecten voor de archieven getroffen door de instorting van het historisch stadsarchief in 2009. Het grootscheepse Nederlandse ‘Metamorfoze’-project kon eveneens op veel belangstelling rekenen.

Ook voor een discussieronde met vertegenwoordigers van bedrijven actief in de sector van restauratie en ‘massabehandelingen’ (ontzuring, reiniging, ontschimmeling) werd ruimte gemaakt. De bedrijven waren ter plaatse aanwezig met een informatie- en demonstratiestand.

De Belgische bijdrage bestond uit drie luiken:

                1° een overzicht van de algemene politiek van het Rijksarchief inzake archiefbehoud en een stand van zaken;
                2° de werking en activiteiten van het restauratieatelier van het Rijksarchief;
                3° de massabehandeling van beschimmeld archief van de FOD Financiën, een samenwerkingsproject van het Rijksarchief en de FOD Financiën.

De samenvattingen van alle bijdragen van het Internationales Archivsymposion 2015 vindt u hier (beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels).

De publicatie van de Acta van het Internationales Archivsymposion 2015 is voorzien voor mei 2016.


De recente Acta van het Internationales Archivsymposion op een rijtje

Welke thema’s kwamen de voorbije jaren aan bod? Een overzicht:

 • 2010: Archieven en jeugd + 2011: Eerste Wereldoorlog en archieven
  Els HERREBOUT (red.), Internationale archivsymposien in Ede (NL) (2010) und Lüttich (B) (2011): Annalen, Miscellanea Archivistica Studia 204, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2012.
  Publicatie 5095, € 15,00 (+ eventuele verzendingskosten).
   
 • 2012: Grensoverschrijdende migratie en archieven 
  Els HERREBOUT (red.), Internationales Archivsymposion in Luxemburg (2012) : Grenzüberschreitende Migration und Archive : Annalen Mit einem Nachtrag zum Symposion Lüttich (2011) Erster Weltkrieg, Miscellanea Archivistica Studia 207, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2013.
  Publicatie 5218, € 9,00 (+ eventuele verzendingskosten).
   
 • 2013: Het profiel van archiefdiensten en hun personeel
  Els HERREBOUT (red.), Internationales Archivsymposion in Xanten (2013) : Anforderungsprofile an Archive und ihr Personal : Aufgaben - Qualifikationen : Annalen, Miscellanea Archivistica Studia 209, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
  Publicatie 5326, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).
   
 • 2014: Waardering, selectie en collectievorming
  Els HERREBOUT (red.), Internationales Archivsymposion in Maastricht (2014) : Bewertung und Überlieferungsbildung : Annalen, Miscellanea Archivistica Studia 2011, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
  Publicatie 5473, € 6,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Deze publicaties zijn te koop in de Archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kunnen besteld worden via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement