Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief en de International Tracing Service: twee instellingen, één doel

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/04/2015 - Digitalisering - Divers - Algemeen Rijksarchief

Eind 2009 verkreeg het Algemeen Rijksarchief een digitale kopie van de archieven van de International Tracing Service te Bad Arolsen. Sindsdien hebben honderden bezoekers van het Rijksarchief er dankbaar gebruikt van gemaakt. Inmiddels is ook de structuur van de International Tracing Service veranderd en is de rol van het Rijksarchief binnen deze dienst aanzienlijk toegenomen. De ratificatie van de overeenkomst in verband met de hernieuwde structuur werd eind maart 2015 door de Belgische regering goedgekeurd.

Eind 2009 verkreeg het Algemeen Rijksarchief een digitale kopie van de archieven van de International Tracing Service (ITS) te Bad Arolsen. Deze digitale kopie omvat ruim 80 miljoen digitale beelden die zowat het “geheugen” vormen van de burgerslachtoffers van het Derde Rijk. De implementatie van de digitale beelden ging gepaard met de nodige investeringen (zowel op ICT-vlak als wat betreft de opleiding van gekwalificeerd personeel), maar sinds de officiële inhuldiging van de digitale kopie op 19 september 2011 heeft deze inspanning vruchten afgeworpen.

Sinds eind 2011 werden honderden onderzoeksvragen efficiënt behandeld. De raadpleegbaarheid van de digitale kopie in het Algemeen Rijksarchief heeft als bijkomend voordeel dat het onderzoek naar slachtoffers van het Derde Rijk (gedeporteerden, dwangarbeiders en ontheemde personen) vaak kan worden uitgediept aan de hand van archiefbestanden die onze instelling zelf bewaart. De rol van het Rijksarchief als kenniscentrum wordt hierdoor extra in de verf gezet.

Inmiddels is ook de structuur van de International Tracing Service veranderd. Aangezien de missie van de ITS de afgelopen decennia steeds meer verschoof van het humanitaire naar het historische onderzoek besloot het Internationale Rode Kruis, dat gedurende 57 jaar de leiding van deze dienst op zich nam, zich terug te trekken met ingang van 31 december 2012. Het Federaal Archief van de Duitse Bondsrepubliek (het zgn. Bundesarchiv) vormt voortaan de institutionele partner van de Internationale Opsporingsdienst. Deze omwenteling gaf de aanzet tot een heronderhandeling van de teksten die de werking van de Internationale Opsporingsdienst regelen. Op 9 december 2011 werd in Berlijn een nieuw akkoord ondertekend, een overeenkomst die begin 2015 ook door de Belgische regering werd goedgekeurd, een belangrijke stap in het proces van ratificatie van de overeenkomst.

Sinds eind 2012 verzorgt het Rijksarchief tevens de officiële Belgische vertegenwoordiging binnen de Internationale Commissie van de International Tracing Service (ICITS), samengesteld uit vertegenwoordigers van tien lidstaten. De vertegenwoordigers geven de partnerinstelling advies in uiteenlopende materies: de toekomstige rol van de ITS als archief- en onderzoeksinstelling, de inrichting van nieuwe archiefruimten, de uitwerking van een Disaster Recovery Plan, de online ontsluiting van welbepaalde deelarchieven van de ITS en de lange termijn bewaring van het gedigitaliseerde archief van de ITS.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement