Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Waterloo vóór 1815: een dorp aan de rand van het Zoniënwoud

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/03/2015 - Publicaties - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Brussel - Algemeen Rijksarchief

Dit jaar wordt de 200ste verjaardag van de Slag bij Waterloo herdacht. Sinds Napoleon op 18 juni 1815 werd verslagen door een internationale coalitie van Engels-Hollandse legers onder leiding van Wellington en Pruisische troepen onder commando van Blücher, staat Waterloo internationaal op de kaart. Maar kent u de geschiedenis van Waterloo vóór 1815?

De naam van dit gehucht van Eigenbrakel duikt voor het eerst op in 1145. Het dorpje Waterloo ontstond rondom een boerderij die door de abdij van Vorst werd uitgebaat in een uithoek van het Zoniënwoud. De oudste stukken over Waterloo zijn dus terug te vinden in het archief van die abdij, bewaard in het Rijksarchief te Brussel.

De abdijhoeve komt ook ter sprake in een akte uit 1221 van Roger, deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Kamerijk. De tekst preciseert dat de hoeve, eigendom van de abdij van Vorst bij Brussel, gelegen was in de parochie Eigenbrakel. De akte wordt bewaard in het Rijksarchief te Brussel. Hier ziet u de afbeelding ervan:

In 1796 werd Waterloo een onafhankelijke gemeente. Een opmerkelijk gebouw in Waterloo is het huis van wegenbouwer Humbert Olivet (1705), dat in 1815 dienst deed als hoofdkwartier van Wellington.

Een publicatie over de geschiedenis van Waterloo

Het werkstuk Waterloo avant 1815 telt 75 bladzijden en schetst een beeld van de abdij van Waterloo, de herbergen, het Zoniënwoud, de kerk van Sint-Jozef en Sint-Anna, enz. Ook het verhaal van Jacques Pastur bijgenaamd Jaco (1659-1723) komt erin aan bod.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen in kleur, waaronder reproducties van archief dat wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Brussel, en bevat ook een tijdlijn over Waterloo. De publicatie vormt tevens de catalogus van de permanente tentoonstelling bij de Toeristische Dienst van Waterloo.

Het boek (enkel Franstalige uitgave) is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en kan besteld worden via publicat@arch.be.

LAURENT René, Waterloo avant 1815 : Un village à la lisière de la forêt de Soignes, reeks Studia 152, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015, 75 blz.
Publicatie 5441, € 15,00 (+eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement