Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Topstukken van het Rijksarchief in musea wereldwijd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/11/2014 - Evenementen - Divers - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Beveren

Jaar in jaar uit geeft het Rijksarchief archiefstukken in bruikleen voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vaak zonder hieraan veel ruchtbaarheid te geven. Bruikleendossiers tot een goed einde brengen, is nochtans een arbeidsintensieve opdracht. Het Rijksarchief zorgt ervoor dat de stukken op professionele wijze worden verhuisd en verzekerd. Dat het erfgoed dat we beheren op deze manier letterlijk in de vitrine komt te staan, is een win-win voor elke betrokken partij.

Een greep uit de bruiklenen van deze maand:

  • Onlangs hernieuwde het Rijksarchief te Gent de bruikleenovereenkomst met het Gentse stadsmuseum STAM. De komende twee jaar kan u er opnieuw een aantal stukken uit de archieven van de Gentse abdijen van Sint-Baafs en Sint-Pieters (9de - 13de eeuw) bewonderen. Van oktober 2014 tot maart 2015 worden oorkonden van keizer Lodewijk de Vrome (uit 819) en van de Franse koning Lotharius (uit 966) tentoongesteld. Het Rijksarchief te Gent leende daarnaast een merkwaardige uitklaptekening uit aan het STAM voor de tijdelijke tentoonstelling Maquettes. Verbeelding op schaal (14 november 2014 - 26 april 2015). Op deze tekening uit 1785 wordt een huizenblok aan de Gentse Groentenmarkt driedimensionaal in beeld gebracht. Meer informatie over beide tentoonstellingen vindt u op de website van het STAM.
     
  • Op de prestigieuze tentoonstelling Vesalius, Het lichaam in beeld in Museum M in Leuven (tot 18 januari 2015) prijkt het Liber Quartus Intitulatorum (1529-1569). Het Rijksarchief te Leuven gaf dit register, waarin de inschrijving van Andreas Vesalius aan de Oude Universiteit van Leuven werd geregistreerd, in bruikleen. Het gaat om één van de topstukken uit het archief van de oude universiteit van Leuven, dat vorig jaar door UNESCO werd ingeschreven in de lijst van documentair werelderfgoed.
     
  • Last but not least heeft het Rijksarchief te Antwerpen een stuk uit de verzameling Familiepapieren in bruikleen gegeven aan het Metropolitan Museum of Art in New York. In de tentoonstelling Grand Design: Pieter Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry (tot 11 januari 2015) is een kwitantie te bekijken van de veelzijdige kunstenaar Pieter Coucke (alias van Aelst). Het stuk dateert van 26 maart 1537 (o.s.) en Coucke erkent erin betaald te zijn voor het ontwerp van een glasraam boven het Sint-Nicolaasaltaar in de kathedraal van Antwerpen. Naast de kwitantie hangt het originele ontwerp van het glasraam uit de collectie van de Albertina in Wenen, een museum annex prentenkabinet.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement