Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

1000 persoonlijkheden uit Bergen en omgeving: een biografisch woordenboek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/02/2015 - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Bergen is in 2015 de Culturele Hoofdstad van Europa. In dit kader werd een geïllustreerd biografisch woordenboek samengesteld dat zowel thematisch, typologisch als geografisch een frisse kijk biedt op de geschiedenis van Bergen en omgeving.

Het project kreeg de financiële steun van de stichting Bergen 2015, het Federaal Wetenschapsbeleid en het Rijksarchief en kwam tot stand in samenwerking met de UCL, de UMons en de Koninklijke Bibliotheek van België.

Het biografisch woordenboek bevat een duizendtal steekkaarten met info over overleden persoonlijkheden die door hun daden, ideeën, invloedssfeer of faam hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de samenleving (politiek, economie, literatuur, kunst, wetenschap, godsdienstbeleving,…) van de stad Bergen en omgeving, van de Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. Naast welbekende figuren wil deze publicatie vooral mensen in de kijker zetten waarvan het belang voor de regio Bergen onterecht is ‘vergeten’.

Het woordenboek bestrijkt geografisch het grondgebied van de dertien gemeenten die sinds de fusie van 1977 het bestuurlijk arrondissement Bergen vormen (Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain en Saint-Ghislain; vóór de fusie ging het om een tachtigtal gemeenten).

Voor de opmaak van de biografische steekkaarten werd beroep gedaan op de historische expertise van een honderdtal auteurs.  Binnen een bestek van 2000 karakters geeft elke steekkaart een stand van het onderzoek over de geselecteerde persoon. Sommige auteurs verrichtten bijkomend onderzoek en vulden de steekkaarten hiermee aan.

Praktische info

HONNORE Laurent, PLISNIER René, POUSSEUR Caroline en TILLY Pierre (o.l.v.), 1000 personnalités de Monset de la régio. Dictionnaire biographique, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.

Het biografisch woordenboek is te koop in het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in de betere boekhandel in Bergen.

Bestellen kan via volgende weg:

 1. Bestel uw exemplaar via een mailtje naar publicat@arch.be
  of download de antwoordkaart en stuur ze ingevuld terug naar
                 Algemeen Rijksarchief - Dienst Publicaties
                 Ruisbroekstraat 2
                 1000 Brussel
 2. Maak € 44,95 per exemplaar over op volgend rekeningnummer:
                 IBAN : BE32 6792 0078 0502
                 BIC : PCHQBEBB
                 Mededeling: “Dictionnaire Mons”
  Voor een verzending per post wordt een bijkomende kost van € 8,30 aangerekend binnen België en € 17,40 voor het buitenland (Europa), per exemplaar.
 3. U kan uw exemplaar natuurlijk ook afhalen in het Algemeen Rijksarchief of in het Rijksarchief te Bergen.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement