Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Drie overheidsdocumenten via eBay terugbezorgd aan het Rijksarchief te Aarlen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/09/2009 - Aanwinsten - Rijksarchief te Aarlen

In de loop van oktober 2008 signaleerden verschillende bezoekers van het Rijksarchief te Aarlen dat een register van briefwisseling van de Administratie van registratie en domeinen van de provincie Luxemburg te koop werd aangeboden op eBay.

Het Rijksarchief te Aarlen probeerde via een minnelijke schikking met de verkoper de overdracht van het register te bekomen, een poging die evenwel mislukte. Vervolgens verzocht het Rijksarchief de tussenkomst van de procureur des konings van Aarlen.

Nadat hij was ondervraagd door de federale politie ging de verkoper over tot teruggave van … niet één maar drie registers uit het begin van de 19de eeuw!

  1. een register met briefwisseling van verificateur Fiess, van de Directie Aarlen, 1839-1852
  2. een register met briefwisseling van de Inspectie van Neufchâteau, 1816-1819
  3. een register met briefwisseling van de Inspectie van Marche-en-Famenne, 1826- 1833.

De registers werden op 25 september 2009 door de procureur des konings overgedragen aan het Rijksarchief te Aarlen.

Op zoek naar verloren archieven…

Archief blijkt in de loop der eeuwen al eens verloren te gaan. Het Rijksarchief zet zich actief in om deze verloren publiekrechtelijke archieven maximaal op te sporen. En daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Hebt u privaatrechtelijke archieven in uw bezit of hebt u gemerkt dat overheidsarchief op het internet of elders te koop wordt aangeboden? Neem contact op met een Rijksarchief in uw buurt!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement