Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Notariaat

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Jonger dan 100 jaar

  • Vrij raadpleegbaar door de betrokken notaris, diens rechtsopvolger of een gemachtigd personeelslid van het notariskantoor.
  • Anderen kunnen notarisakten jonger dan 100 jaar raadplegen mits voorlegging van een schriftelijke verklaring van een notaris (die niet noodzakelijk de voormalige houder van de minuten of zijn opvolger moet zijn) waarin wordt geattesteerd dat de betrokkene een onmiddellijk belanghebbende persoon, een erfgenaam of rechthebbende is van de akte waarvoor toelating wordt verleend.
  • Indien de aanvrager een landmeter is kan de schriftelijke toestemming van de notaris vervangen worden door een geschreven mandaat in de vorm van een opdrachtbrief op voorwaarde dat deze afkomstig is van een onmiddellijk belanghebbende.

Ouder dan 100 jaar

  • Vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
  • Art. 62 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement