Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een Belgische rijksarchivaris op stage in Parijs

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/10/2023 - Archiefbeheer - Evenementen - Divers - Rijksarchief te Luik

In september liep Anne Jacquemin, archivaris in het Rijksarchief Luik, drie weken stage in Parijs. Ze nam er samen met twintig andere archivarissen deel aan de internationale technische archiefstage die jaarlijks wordt georganiseerd door het Frans Instituut voor Nationaal Erfgoed. Het doel? Samenwerkingsverbanden en wederzijdse ondersteuning tussen professionals en archiefinstellingen bevorderen en versterken!

De internationale technische archiefstage (Stage technique international d'archives (STIA)) heeft tot doel om Franstalige archivarissen professioneel bij te scholen met knowhow, praktische expertise en advies. De stage wil ook samenwerkingsverbanden en wederzijdse ondersteuning bevorderen en versterken tussen professionals en archiefinstellingen, via het uitwisselen en delen van ervaringen en door de archiefpraktijk onder de loep te nemen. De STIA bestaat sinds 1951 en kreeg al meer dan 3000 Franse en buitenlandse stagiairs over de vloer. Meerdere rijksarchivarissen van het Rijksarchief in België hebben er in het verleden aan deelgenomen.  

Van 4 tot 22 september was het de beurt aan Anne Jacquemin, verbonden aan het Rijksarchief Luik, om samen met twintig andere archivarissen uit verschillende landen de “klas van 2023” te vormen en diverse workshops te volgen. Die vonden plaats in verschillende instellingen in Parijs en de voorsteden en waren volledig gewijd aan de bewaring en vrijwaring van papieren, digitaal en audiovisueel archief. Alle elementen van het vak van archivaris kwamen aan bod, van de meest algemene tot de meest specifieke:  

  • De opdrachten van een archiefdienst beheersen en deze verankeren in zijn omgeving; strategische tools uitbouwen voor het aansturen van een archiefdienst (in het Nationaal Erfgoedinstituut, Institut national du Patrimoine (INP)),
  • Inzamelen van digitaal archief en omgaan met records management (INP),
  • Preventieve bewaring, restauratie en risicobeheer (in de Archives nationales de Pierrefitte, de Archives diplomatiques, en de afdeling restauratie van het INP),
  • Digitalisering van archief (in het Nationaal Instituut voor het Audiovisuele (Institut national de l’audiovisuel (INA) en in de afdeling communicatie en productie van audiovisueel materiaal van Defensie (ECPAD)),
  • Behandeling van archiefbestanden: archivalische analyse en formaten voor opslag in zoekomgevingen (in de Archives nationales de Paris et de Pierrefitte).

     

De stage werd afgerond met een tweedaagse trip door de regio, onder meer naar de Archives départementales du Nord in Rijsel, naar de stedelijke mediatheek van Roubaix en naar de Archives nationales du monde du travail in Roubaix.

De stagiairs werden drie weken lang ondergedompeld in de rijkdom van de Franse archiefbestanden en de omvang van de middelen die worden ingezet om ze te vrijwaren. Ze leerden tal van technieken, methoden en best practices. Het was zowel op professioneel als menselijk vlak een rijke ervaring die de deelnemers in hun eigen diensten in de praktijk hopen te brengen.

        

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement