Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

500 meter Sabena-archief naar het Rijksarchief Beveren verhuisd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/01/2023 - Onderzoek - Inventarisatie - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Bijna een eeuw na de oprichting van de maatschappij in mei 1923 werden op 20 december 2022 de archieven van Sabena, de voormalige Belgische nationale luchtvaartmaatschappij, overgebracht naar het Rijksarchief Beveren. Dit bedrijfsarchief met een groot belang voor de Belgische economische en sociale geschiedenis van de 20ste eeuw wordt in de komende jaren verder ontsloten voor onderzoek.

Sabena ging failliet in december 2001. Zodra het faillissement was aangekondigd, nam het Rijksarchief contact op met de curator om het behoud en de overdracht van de archieven na de liquidatie te waarborgen.

Meer dan twintig jaar werden de Sabena-archieven bewaard in een loods grenzend aan het tarmac van Brussels Airport. In deze periode werden verschillende vergaderingen gehouden met de curatoren. Nadat de curatoren in oktober 2022 opnieuw contact opnamen met het Rijksarchief selecteerden archivarissen van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier en het Rijksarchief Beveren van eind oktober tot midden december 2022 in totaal 53 paletten voor overbrenging naar het Rijksarchief.

Het Sabena-archief staat intussen in de archiefrekken van het Rijksarchief Beveren en is inmiddels ook opgemeten. Het gaat in totaal om 500 strekkende meter archief, waaronder de notulen van de raad van bestuur en van de algemene vergaderingen, boekhoudkundige documenten, dossiers van de juridische dienst en personeelsdossiers.

Wie in afwachting van de inventarisatie meer wil weten over de geschiedenis van Sabena, verwijzen we graag door naar het boek dat Guy Vanthemsche over Sabena uitbracht (La Sabena: l'aviation commerciale belge, 1923-2001, des origines au crash, Brussel, De Boeck, 2002).

      

Meer over bedrijfsarchieven

Het Sabena-archief past perfect binnen de doelstellingen van het ARCHIE.BEL-onderzoeksprogramma: bewaring, inventarisatie en valorisatie van de archieven van grote Belgische bedrijven met een belangrijke economische impact.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement