Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Overeenkomst met Familysearch over digitalisering Burgerlijke Stand

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/06/2022 - Onderzoek - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

De Amerikaanse non-profitorganisatie Familysearch zal vanaf het najaar in de Rijksarchieven van Bergen, Beveren en Leuven scanateliers opzetten waar de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1910-1950 gedigitaliseerd zullen worden. Bij een bezoek van een delegatie van Familysearch aan het Algemeen Rijksarchief in april werd het contract met betrekking tot deze samenwerking gefinaliseerd.

De digitalisering van de Burgerlijke Stand voor de periode 1910-1950 betekent een belangrijke stap vooruit voor het genealogisch onderzoek. Uiteraard wordt rekening gehouden met de wettelijk bepaalde raadplegingstermijnen:

  • Voor de overlijdensakten (raadpleegbaar na 50 jaar) is er geen probleem.
  • De jongste huwelijksakten (uit 1950) kunnen vanaf 2025 online komen.
  • De geboorteakten voor de periode 1921-1950 daarentegen kunnen slechts geleidelijk ter beschikking worden gesteld omdat ze pas na 100 jaar raadpleegbaar zijn.

Er zal in blokken van tien jaar gewerkt worden. Op die manier wordt er stapsgewijs vooruitgang geboekt ‘op alle fronten’. Belangrijke kanttekening: er wordt begonnen met die gerechtelijke arrondissementen waarvoor de overdracht al gebeurd is. We gaan ervan uit dat ook de andere rechtbanken van eerste aanleg in de volgende jaren hun Burgerlijke Stand zullen overdragen.

Het Rijksarchief werkt al meer dan 50 jaar op een constructieve wijze samen met Familysearch (vroeger GSU). Zoals in het verleden, zullen de scans ook gevaloriseerd worden op de website van deze organisatie. Familysearch verkrijgt, als tegenprestatie voor de geleverde inspanning, het exclusiviteitsrecht op massaal hergebruik (onderworpen aan de schriftelijke toestemming van FamilySearch gedurende een periode van 10 jaar vanaf de beëindiging van de digitaliseringsoperatie, overeenkomstig artikel 4 van de overeenkomst die op 22 juni 2022 is ondertekend tussen het Rijksarchief en FamilySearch). Het Rijksarchief stelt de beelden ter beschikking via de eigen zoekrobotten en kan ook beperkt hergebruik voor genealogisch onderzoek toestaan. Dat houdt onder meer in dat gebruikers gecontroleerd beelden kunnen afladen.

De uitvoering van deze overeenkomst zal jaren in beslag nemen, maar het is in elk geval een belangrijke stap in de uitbreiding van de genealogische dienstverlening van het Rijksarchief. We kijken uit naar deze hernieuwde samenwerking met Familysearch.

Ontdek meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement