Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van De Post blijft geheimen prijsgeven: honderden bijkomende foto’s geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/03/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Na de sluiting van het Museum voor Post en Telecommunicatie in Brussel vertrouwde De Post (intussen bpost) zijn archief toe aan het Algemeen Rijksarchief. Het laatste onderdeel van deze massa aan zeer verscheiden documenten is nu ook ontsloten voor onderzoek. Je vindt er onder andere honderden foto’s in terug die het Museum inzamelde over de geschiedenis en de activiteiten van de Post vanaf het begin van de 19de eeuw.

In 2018 werd het overgrote deel van het archief van De Post verwerkt in een omvangrijke inventaris, waarin dossiers van honderden postkantoren en biografieën van talrijke postbeambten beschreven staan. Enkel de stukken die werden overgebracht in 2017 moesten nog worden beschreven en ook dat is inmiddels gebeurd.  

Het archief bevat documenten over de internationale relaties van de Belgische Post, en over het beheer van personeel, gebouwen, paarden en materieel. Opvallend zijn de portretten van postmeesters, postkoetsiers, postbodes, ...

Postzegelverzamelaars vinden in dit bestand registers van Belgische postzegels en hun drukproeven, met verwijzing naar de bekende zegelcatalogi Yvert & Tellier. Tenslotte zijn er ook honderden foto’s die geordend werden per categorie (toeristische zichten op België, reproducties en fotografische verkleiningen van zegels en ontwerpen), oorkonden verleend voor de deelname aan internationale filatelistische tentoonstellingen, enz. Het archief in verband met communicatieactiviteiten werd geordend volgens drager: tijdschriften, reclame en kalenders, naast tekeningen die de finale haalden in wedstrijden voor kinderen.

In het bestand zitten talrijke foto’s van publieksactiviteiten die werden georganiseerd door De Post, zoals thematische tentoonstellingen, inhuldigingen en officiële bezoeken, expo’s en opendeurdagen in postkantoren over het hele land. Ook boeken, tijdschriften en foto’s die werden ingezameld door het Postmuseum zijn in dit archief terug te vinden.

Hoewel interessant op zich is dit archief onlosmakelijk verbonden met het archiefbestand dat in 2018 ontsloten werd: een ideale gelegenheid dus om opnieuw een duik te nemen in een archief waar liefhebbers van de (Belgische) postgeschiedenis veel plezier aan zullen beleven!

      

De inventaris

De inventaris is digitaal beschikbaar:

JACQUEMIN Madeleine, Inventaire des archives de La Poste. Partie 2. Versement 2017. (XVIIIe-XXe siècles), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 689, publicatie nr. 6261, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022.

De auteur publiceerde in 2018 een inventaris over hetzelfde onderwerp, getiteld Inventaire des archives de La Poste, 1830-2009.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement