Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Eerste nummer van de “Revue d’Histoire liégeoise” verschenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/10/2021 - Publicaties - Rijksarchief te Luik

De Revue d’Histoire liégeoise, een gloednieuw tijdschrift, is een publicatie van geschiedkundige aard over de regio Luik – zowel het grondgebied van het voormalige prinsbisdom als dat van de huidig provincie – over alle periodes heen, maar met een bijzondere focus op de hedendaagse tijd. Hoofddoel is om kwalitatieve artikels te brengen en het publiek op de hoogte te houden van publicaties, verhandelingen, (wetenschappelijke) evenementen, … over de geschiedenis van Luik.

De Revue d’Histoire liégeoise is bestemd voor professionele onderzoekers, jonggediplomeerden en alle auteurs die schrijven over Luik. Het tijdschrift ligt in het verlengde van de Annuaire d’histoire liégeoise, die van 1929 tot 2008 werd uitgegeven door de Commission Communale de l'Histoire de l'Ancien Pays de Liège – die vandaag niet meer bestaat – en waarin talrijke gezaghebbende werkstukken werden gepubliceerd. De Revue d’Histoire liégeoise verschijnt jaarlijks en wordt uitgegeven door de vzw Celida (Luiks centrum voor archiefdocumentatie). Het Rijksarchief verzorgt de druk van het tijdschrift.  

Het eerste nummer bevat vier artikels:

 • Antoine Bonnivert, La ville de Huy et les financiers lombards au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles). À propos du prêteur astésan Jean Layeul († 1493).
  Antoine Bonnivert schrijft over Jean Layeul, een geldschieter uit Asti (Italië) die zich liet opmerken in de stedelijke samenleving van Hoei. Dankzij documenten die worden bewaard in het Rijksarchief Luik – waaronder een fraaie transcriptie van zijn testament uit 1492 – reconstrueert de auteur de boeiende loopbaan van deze Piëmontees.
   
 • Julien Maquet, La justice criminelle rendue avec ou sans le concours du jury : la Cour d’assises de Liège (1825-1835). Étude historique, pénologique et statistique.
  Julien Maquet analyseert de vonnissen van het Assisenhof van Luik voor de periode 1825-1835.
   
 • Bernard Wilkin, Le dépôt des Archives de l’État à Liège face à la Seconde Guerre mondiale
  Bernard Wilkin geeft een uiteenzetting over hoe de Luikse archivarissen omgingen met de eisen van de bezetter en met materiële beperkingen en hoe ze werden geconfronteerd met bombardementen die hun archiefdepot bedreigden. Uiteindelijk werd het depot in december 1944 gedeeltelijk vernield en dit had dramatische gevolgen voor het bestuderen van de geschiedenis van de Vurige Stede en haar omgeving.  
   
 • Benoît Leysten, Entre unitarisme et fédéralisme, les libéraux liégeois face à la question communautaire (1960-1971).  
  Benoît Leysten legt uit hoe het Belgisch liberalisme in de jaren 1960 te maken kreeg met een opstoot van verkrampte verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië en met projecten voor grondwettelijke hervormingen. Zijn studie toont aan dat er binnen de PVV van Luik twee tendensen bestonden, de ene unitair en de andere federaal gezind.

Wil je een tekst indienen bij de redactie? Contacteer Laetizia Puccio en/of Bernard Wilkin.

De Revue d’Histoire liégeoise (191 bladzijden) is voor € 20,00 te koop in het Rijksarchief Luik of via celida@arch.be (+ € 6 verzendingkosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement