Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer internationale zichtbaarheid voor de sociale wetenschappen in België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/10/2021 - Onderzoek - Algemeen Rijksarchief

In oktober 2020 werd gestart met een gegevensarchief voor de sociale wetenschappen en digital humanities, SODHA genaamd. Naar aanleiding van de eerste verjaardag van het platform werden de gegevens uit SODHA nu ook raadpleegbaar gemaakt op het Europees portaal CESSDA Data Catalogue.

Sinds oktober 2020 host het Rijksarchief een nieuwe infrastructuur ter ondersteuning van het onderzoek in de sociale wetenschappen en de digital humanities, SODHA genaamd. Dit “gegevensarchief” wil onderzoekers in dit studiegebied aanmoedigen en helpen om de resultaatsgegevens van hun onderzoek te bewerken, te documenteren en op te laden, zodat ze door andere wetenschappers kunnen hergebruikt worden.    

SODHA is ook de dienstverlener die door België werd aangesteld binnen CESSDA, het Consortium voor Europees gegevensarchief in de sociale wetenschappen. Dit consortium biedt gemeenschappelijke tools, zoals een onlineportaal waar alle metagegevens worden gecentraliseerd over de collecties die door de verschillende dienstverleners werden gepubliceerd: de CESSDA Data Catalogue.

Om informatie samen te brengen uit verschillende bronnen moeten de coderingsformaten worden gestroomlijnd. Opdat de metagegevens perfect zouden beantwoorden aan de criteria die worden opgelegd door CESSDA, heeft SODHA een informaticascript ontwikkeld dat zorgt voor een automatische en dagelijkse aanpassing van de metagegevens van de gegevensreeksen die op het platform gepubliceerd worden. 

Informatie over Belgische publicaties is voortaan ook opgenomen in de zoekresultaten van de CESSDA-cataloog, waardoor de internationale zichtbaarheid van de gegevens uit de onderzoeksactiviteiten van Belgische onderzoekers groter wordt. Het Rijksarchief heeft zijn script ook beschikbaar gesteld, zodat het kan gebruikt worden door andere gegevensarchieven die problemen ondervinden om hun metagegevens in de juiste vorm te gieten. 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement