Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Overstromingen: reddingsoperaties archief gaan door

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/08/2021 - Archiefbeheer - Restauratie - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Aarlen

Vorige week deed het Rijksarchief een oproep tot redding van sommige archieven na de verschrikkelijke overstromingen die Wallonië troffen. De snelle reacties, de voorstellen voor vrijwillige hulp, de demonstraties van steun, het aanbod van diensten, kortom de solidariteit tussen archivarissen en met de rampendiensten was buitengewoon, ver boven verwachting. Bedankt aan iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep! De rijksarchivarissen zetten hun interventies om archieven te redden verder op het terrein.

Het Rijksarchief bleef gespaard van de overstromingen: onze archiefbewaarplaatsen in Eupen en Luik liggen – gelukkig – op heuvels. In de provincie Luik daarentegen waren dringende interventies noodzakelijk en zijn nog steeds aan de gang om de archiefvormers bij te staan.

Gerechtelijke archieven

In het arrondissement Verviers werden vooral de gerechtelijke archieven getroffen. Zo'n 57 strekkende meter gerechtelijke archief bewaard in het Justitiepaleis te Verviers, 12 tot 15 strekkende meter archief bewaard in het Vredegerecht te Limbourg werden met het oog op hun toekomstige restauratie al in industriële diepvriezers geplaatst. Bevriezing stopt in feite elke fysieke vervorming en microbiologische ontwikkeling. Ongeveer 10 strekkende meter archieven afkomstig van het Vredegerecht te Spa bevinden zich op hun beurt in het proces van natuurlijke droging. Tevens dient er op meerdere plaatsen een selectie van het te bewaren gerechtelijk archief te gebeuren.

Archief van gemeenten en OCMW's

Ook het gemeentearchief in Theux en Trooz werd zwaar getroffen. De omvang van de schade is echter nog niet precies vastgesteld. Gemeenschappelijke gebouwen zijn nog steeds verboden terrein voor Verviers en Pepinster. Zo'n 5 strekkende meter van het OCMW-archief van Limbourg werd in industriële diepvriezers geplaatst. In de provincie Luxemburg werden eveneens de archieven van het OCMW van La Roche-en-Ardenne getroffen door het slechte weer.

Archief kerkfabrieken

Nog in Limbourg staat 3 strekkende meter archief van de kerkfabriek – dat tevens overheidsarchief is – op natuurlijke wijze te drogen.

Archief van de Duitstalige Gemeenschap

In Eupen hebben de overstromingen zowel overheids- als privaatrechtelijk archief getroffen. Zo'n 40 strekkende meter aan archieven van onder meer het Arbeidsbureau (Arbeitsamt) van de Duitstalige Gemeenschap werden naar een diepvrieskamer gestuurd.

Notariële archieven

De rijksarchivarissen nemen ook contact op met de notarissen van meerdere getroffen gemeenten in de provincie Luik om de schade vast te stellen en hen te adviseren over hoe verder te gaan met de redding van de archieven. Zo werden de archieven van een notaris uit Comblain-au-Pont in een diepvriezer geplaatst. Een aantal notarissen kon echter nog niet worden bereikt. Wettelijk gezien dienen notariële akten en archieven ouder dan 75 jaar in het Rijksarchief te worden bewaard.

Niet-definitieve balans

Het Rijksarchief doet er alles aan om zowel publieke als private collecties te redden. De balans is echter moeilijk op te maken. Helaas konden veel archieven door waterschade niet worden gered. Enkele medewerkers van het Rijksarchief helpen ook de Waalse Erfgoeddienst (Awap), die eveneens slachtoffer van de overstromingen is.

Contact

Heeft u te maken met waterschade en heeft u hulp of advies nodig om uw archieven te redden? Stuur een e-mail naar archives.liege@arch.be of naar staatsarchiv.eupen@arch.be

Meer weten 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement