Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De kanseliers, raadsleden en secretarissen van de Raad van Brabant (1430-1506)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/04/2021 - Onderzoek - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Deze nieuwe uitgave in onze reeks Studia richt de schijnwerpers op de belangrijkste leden van de Raad van Brabant vanaf het ontstaan van de instelling onder Filips de Goede als hertog van Brabant in 1430 tot aan de dood van Filips de Schone in 1506: de kanseliers (en zegelaars), de (gewone en buitengewone) raadsleden en de secretarissen.

Auteur Paul De Win schreef een zuiver prosopografische studie, wat maakt dat het accent volledig ligt op de personen die deel uitmaakten van de instelling in de bestudeerde periode. Het was geenszins de bedoeling om een geschiedenis van de instelling te schrijven of een rechtshistorische analyse te maken van de concrete werking van de instelling.

Het boek is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel wordt in een algemene inleiding het chronologisch kader afgebakend, wordt de opzet van het werk verduidelijkt, worden de belangrijkste bronnen vermeld en worden de gebruikte criteria aangegeven, om tenslotte uit te komen bij de samenstelling van de lijsten met biografische notities. Omdat in de bestaande literatuur een duidelijk overzicht ontbreekt van wie op een bepaald ogenblik tot de Raad behoorde, wordt een beknopt chronologisch overzicht gegeven van de aanstellingen van alle kanseliers (en zegelaars) en raadsleden alsook deels van de secretarissen, waarvan een uitgebreide versie in bijlage te vinden is. Tot slot worden de nodige conclusies geformuleerd.

Het tweede deel bevat de biografische notities volgens een drieledige indeling. De eerste lijst geeft de notities weer van alle kanseliers (en zegelaars) en alle officieel aangestelde (gewone en buitengewone) raadsleden van de Raad van Brabant (1430-1506), in chronologische orde van hun aanstelling. Een tweede lijst bevat de notities van enkele hertogelijke raadsheren die actief bij de Raad van Brabant betrokken zijn geweest, maar zonder officiële aanstelling. Een derde lijst ten slotte bevat de notities van alle secretarissen in de bestudeerde periode, in chronologische orde van hun aanstelling.

Als laatste bijlage wordt achteraan een alfabetische lijst afgedrukt met de namen van alle kanseliers (en zegelaars), raadsleden en secretarissen actief tussen 1430 en 1506, met verwijzing naar hun volgnummer.

 

De publicatie

Het boek is voor € 17,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be.

  • DE WIN Paul, De kanseliers, raadsleden en secretarissen van de Raad van Brabant (1430-1506): een prosopografische studie, Reeks Studia nr. 167, publicatienr. 6168, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2021, € 17,00.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement